و من خطبة له ع و هي في التزهيد في الدنيا و ثواب الله للزاهد و نعم الله على الخالق التزهيد في الدنيا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

52 و از خطبه‏هاى آن حضرت است بدانيد دنيا سپرى شده و بدرود گويان روان است . معروف آن ، منكر گشته و پشت كرده شتابان است . ساكنان خود را مى‏جهاند تا به سر منزل نيستى رساند ، همسايگان خويش را مى‏راند و به گوش آنان آهنگ مرگ مى‏خواند . شيرين آن تلخ است و ناگوار ، روشن آن تيره است و تار . از آن جز اندكى نمانده ، چون اندك آبى كه درآورند 1 ماند ، يا جرعه‏اى 2 كه تشنه آن را به گلو رساند ، و تشنگى را ننشاند . پس بندگان خدا ، از خانه‏اى كه سرنوشت مردم آن نيستى است ، قصد رفتن كنيد مبادا مغلوب آرزو شويد و آهنگ ماندن كنيد 3 . به خدا ، اگر چون شتر بچه مرده بزاريد و چون كبوتر جفت از دست شده ، بانگ برآريد ، و چون راهب ترك دنيا گفته فرياد كشيد ، و مال و فرزندان در راه قربت خدا دهيد تا رتبت شما افزوده گردد يا گناهانتان بخشوده ، گناهانى كه در نامه‏هاى او ثبت است و شمرده ، و فرشتگان وى آنان را از خاطر نبرده اين [ 45 ] همه در مقابل ثوابى كه از خدا براى شما اميد مى‏دارم ، و كيفر او كه از آن بر شما اندك است و ناچيز . به خدا ، اگر دلهاى شما يكسره بگدازد ، و ديده‏هاتان از شوق پروردگار يا از بيم كردگار قهّار سيل خون روان سازد ، و نيا پايدار است در آن بمانيد و كوشش كنيد تا توانيد اين همه كرده‏هاى شما پاداش نعمتهاى بزرگ او نخواهد بود ، و با نعمت ايمان كه شما بدان راه را نمايانده ، كجا برابرى تواند بود .