متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

198 امام ( ع ) فرمود : أَغْضِ عَلَى اَلْقَذَى وَ إِلاَّ تَرْضَ أَبَداً « از خار و خاشاك چشم بپوش ، اگر نه هرگز شاد نخواهى بود » . چشم پوشى از خار و خاشاك كنايه از فروخوردن خشم و تحمل سختى [ 597 ] است كه خود فضيلتى از شاخه‏هاى شجاعت است چون طبيعت دنيا آميخته با سختيهايى است كه بيشتر اوقات انسان درگير آنهاست پس اگر با تحمل با آنها برخورد نكند ، بلكه با خشم و غضب و خشونت برخورد كند ، همواره خشمگين و برافروخته خواهد بود . چون تا دنيا هست سختى نيز ادامه دارد .