متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

211 امام ( ع ) فرمود : اَلطَّامِعُ فِي وِثَاقِ اَلذُّلِّ « حريص درگير ذلّت و خوارى است » . امام ( ع ) كلمه وثاق را استعاره آورده است براى ذلتى كه شخص در برابر طمع درگير آن شده است نظير اين مطلب در عبارت الطمع رقّ مؤبّد ، گذشت .