متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

261 [ [ 409 ] چون خبر غارت بردن ياران معاويه را بر أنبار 129 شنيد خود پياده به راه افتاد تا به نخيله 130 رسيد . مردم در نخيله بدو پيوستند و گفتند اى امير مؤمنان ما كار آنان را كفايت مى‏كنيم . امام فرمود : ] شما از عهده كار خود بر نمى‏آييد چگونه كار ديگرى را برايم كفايت مى‏نماييد ؟ اگر پيش از من رعيت از ستم فرمانروايان مى‏ناليد ، امروز من از ستم رعيت خود مى‏نالم . گويى من پيروم و آنان پيشوا ، من محكومم و آنها فرمانروا . [ چون امام اين سخن را ضمن گفتارى درازى فرمود كه گزيده آن را در خطبه‏ها 131 آوردم ، دو مرد از ياران وى نزد او آمدند ، يكى از آن دو گفت : من جز خودم و برادرم را در اختيار ندارم ، اى امير مؤمنان فرمان ده تا انجام دهم امام فرمود : ] شما كجا و آنچه من مى‏خواهم كجا ؟