متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

262 به حضرتش خبر رسيد كه معاويه به شهر انبار هجوم آورده است . خود تنها و پياده تا نخيله راه پيمود . در آن جا مردم خود را بدو رساندند و گفتند : « اى امير مومنان ، پاسخگوى دشمن خواهيم بود » . حضرت فرمود : ( 831 ) به خدا سوگند كه شما مرا پاسخگوى خود نيستيد ، چه گونه پاسخگوى ديگران توانيد بود ؟ اگر پيش از من همواره رعايا از ستم حكومتها شكوه داشتند ، اينك منم كه از تجاوز رعيت خويش گلايه دارم گويى كه من پيروم و پذيراى فرمان [ 460 ] و آنان جلودار و حكمران