متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

274 [ و فرمود : ] دانش خود را نادانى ميانگاريد ، و يقين خويش را گمان مپنداريد ، و چون دانستيد دست به كار آريد ، و چون يقين كرديد پاى پيش گذاريد .