متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

275 ( 844 ) زنهار كه علم خويش را به جهالت و يقينتان را به شك بدل مكنيد ، دانش خود را به كار گيريد و بر اساس يقين خويش گام برداريد .