متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 949 ] 288 به مردى كه براى زيان رسانيدن به دشمن سعى مى‏كرد ولى به گونه‏اى كه به خود زيان مى‏رسانيد ، فرمود : تو مانند كسى هستى كه نيزه‏اى در تن خود فرو كند تا كسى را كه پشت سرش بر اسب سوار شده ، بكشد .