متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

296 [ و مردى را ديد كه براى زيان دشمن خويش مى‏كوشيد و به خود زيان مى‏رسانيد بدو فرمود : ] تو كسى را مانى كه به خود نيزه‏اى فرو برد تا آن را كه پس وى سوار است بكشد .