متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

280 امام ( ع ) مردى را ديد كه براى آن كه به دشمن صدمه‏اى بزند ، به خود زيان مى‏رساند ، فرمود : إِنَّمَا أَنْتَ كَالطَّاعِنِ نَفْسَهُ لِيَقْتُلَ رِدْفَهُ « تو مانند كسى هستى كه به خود نيزه‏اى فرو مى‏برد تا كسى را كه به پشت سرش سوار است بكشد » . وجه شبه همان قصد اذيت ديگرى است به وسيله‏اى كه باعث آزردن خويشتن است .