و من خطبة له ع يحذر من فتنة الدنيا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

62 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) بدانيد ، كه دنيا سرايى است كه كس از گزند آن در امان نماند ، مگر به اعمال نيكى كه هم در دنيا به جاى مى‏آورد . رهايى نيست براى كسى كه در انجام دادن اعمال ، همه همتش دنيا باشد . اهل دنيا گرفتار دنيا شده‏اند تا امتحان خود را بدهند . آنچه از دنيا ، براى دنيا ، مى‏گيرند ، بايد كه واپس نهند و حساب آن پس دهند . و آنچه از دنيا براى توشه آخرت مى‏گيرند ، چنان است ، كه آن را پيشاپيش فرستاده‏اند و در آن جهان از نعمت آن بهره يابند . دنيا در نزد خردمندان همانند سايه زوال ظهر است ، كه هنوز گسترده نشده ، روى به كوتهى نهد و هنوز افزون نشده ، نقصان پذيرد .