و من خطبة له ع يحذر من فتنة الدنيا

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 49 ] 63 و از خطبه‏هاى آن حضرت است هان دنيا خانه‏اى است كه از گزند آن ايمنى نيست ، مگر هم در آن خانه . كارى كنند كه توشه آخرت است نه به كار دنيا پردازند چه آن مايه حسرت است . مردم به دنيا مبتلايند ، و به بوته آزمايش درآيند . پس آنچه براى دنيا گرفته‏اند ، حساب آن بكشند ، و از آنان بستانند ، و آنچه براى جز دنيا به دست آورده‏اند ، بدان رسند و در نعمت آن بمانند . دنيا در ديده صاحب خردان ، چون سايه پس از زوال است ، كه گسترده ناشده در هم رود ، و افزون نشده كاهش يابد .