متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

314 گويند هنگامى كه از صفين باز گرديد و وارد كوفه شد بر شباميان 1 گذشت ، صداى گريه زنانشان را بر كشتگان نبرد صفين شنيد . در اين حال ، حرب بن شر حبيل شبامى ، كه از بزرگان قوم خود بود ، به سوى او آمد . امام به او فرمود : چنانكه مى‏شنوم زنان شما بر شما چيره شده‏اند . چرا آنان را از ناله و زارى نهى نمى‏كنيد ؟ حرب همراه او به راه افتاد . على ( ع ) سواره بود و او پياده . پس به او فرمود : بازگرد ، پياده‏رفتن چون تويى در ركاب چون منى موجب فريب والى و مذلت و خوارى مؤمنان شود .