متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

323 و فرمود ( ع ) : خداى سبحان طاعت خود را غنيمت زيركان قرار داد ، هنگامى كه ناتوانان در انجام دادن آن قصور مى‏ورزند .