متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

358 و فرمود ( ع ) : بايد كه علم با عمل همراه باشد . پس ، هر كه آموزد ، بايد كه به كار بندد . علم ، عمل را فرا مى‏خواند ، اگر پاسخ داد ، مى‏ماند و گرنه ، از آنجا رخت بر مى‏بندد .