متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

367 ( 936 ) دانش را با كردار پيوندى تنگاتنگ است ، پس هر آن كه چيزى آموخت بايد به كارش گيرد ، چه ، دانش ، كردار را فرا مى‏خواند و اگر پاسخى نيابد ، مى‏كوچد .