متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

379 امام ( ع ) فرمود : مَنْ أَوْمَأَ إِلَى مُتَفَاوِتٍ خَذَلَتْهُ اَلْحِيَلُ « هر كس به چند كار دست بزند چاره سازى را از دست بدهد » . متفاوت : كارهاى مختلف مانند چند كار ناجور ، يا كارهايى كه از نظر عرف و عادت با هم جور در نمى‏آيند . صفت خوار ساختن را براى چاره سازيها از آن جهت استعاره آورده است كه شخص نمى‏تواند آن كارهاى مختلف را انجام دهد ، و جمع بين آنها و بين كارى كه مورد هدف اوست ممكن نيست .