متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

407 ( 976 ) [ 503 ] وه چه زيبا است فروتنى توانگران در رويارويى با تنگدستان و آن چه از آن نيز زيباتر است ، شكوه غرور تنگدستان با تكيه بر امداد خداوند است در برخورد با توانگران