متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

408 امام ( ع ) فرمود : اُذْكُرُوا اِنْقِطَاعَ اَللَّذَّاتِ وَ بَقَاءَ اَلتَّبِعَاتِ « به خاطر داشته باشيد ، بريده شدن لذّتها و ماندن پيامدهاى نارواى [ آنها ] را » . هدف امام ( ع ) از اين سخن برحذر داشتن از دنياست .