متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

433 امام ( ع ) فرمود : اَلْغِيبَةُ جُهْدُ اَلْعَاجِزِ « غيبت كردن از كسى ، تلاش شخص ناتوان است » . بيشتر اوقات غيبت ، از دشمنان و حسودانى سر مى‏زند كه از رسيدن به هدف خويش و فرونشاندن آتش درونى خود عاجزند پس به اين دليل به عيبگويى از دشمنان خود مى‏پردازند چون از اين راه لذت مى‏برند . امام ( ع ) با نسبت دادن ناتوانى بر غيبت كننده ، از غيبت بر حذر داشته است و اين كه اين عمل نهايت كوشش اوست تا طرف را با اين كاستى برنجاند و باعث نارضايتى او شود .