و من خطبة له ع و فيها صفات ثمان من صفات الجلال

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

85 و از خطبه‏هاى آن حضرت است و گواهى مى‏دهم كه خدايى نيست جز خداى يكتا ، كه بى‏انباز است و بى‏همتا . آغاز اوست ، كه پيش از او چيزى نيست . انجام اوست و نامنتهى است . نه پندارها براى او صفتى داند 1 ، و نه خردها 2 اثبات چگونگى براى او تواند 3 . نه جزء جزءاش توان كرد 4 ، و نه تبعيض پذير است 5 ، و نه ديده‏ها و ياد دلها او را فراگير است . [ 67 ] و از اين خطبه است : پس بندگان خدا از عبرتهاى سودمند ، پند پذيريد ، و از نشانه‏هاى آشكار عبرت گيريد . از آنچه با بيانى رساتان ترسانده‏اند ، خود را باز داريد ، و از يادآوريها و موعظتها سود برداريد ، كه گويى چنگالهاى مرگ بر شما آويخته است ، و رشته‏هاى آرزوتان را از هم گسيخته ، و سختيهاى واپسين دم زندگى به ناگاه بر سر شما رسيده و به آبشخورى كه درآمد نگاه شماست 6 كشيده و هر نفسى را راننده‏اى همراه است كه او را تا به محشر وى مى‏راند 7 ، و گواهى كه بر كرده او گواهى مى‏دهد ، و آنچه كرده است مى‏داند . و از اين خطبه است در صفت بهشت : پايه‏هايى فروتر و برتر ، منزلهايى برخى از برخى بهتر ، نه نعمت آن بريده گردد ، و نه باشنده آن از آنجا رخت بربندد . نه آن كه در آن جاودان است پير شود ، و نه آن كه در آن ساكن است فقير .