و من خطبة له ع و فيها يصف

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

93 خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) بزرگ است خداوندى كه همتهاى والا حقيقت ذاتش را درك نكند و به حدس زيركان درنيابد . اوّلى كه او را پايان نيست كه بدان منتهى شود و آخرى نيست تا زمانش منقضى گردد . هم از اين خطبه [ در وصف پيامبران ] خداوند پيامبران را در بهترين وديعتگاهها به وديعت نهاد و در شريف‏ترين قرارگاهها جاى داد . آنان را از صلبهايى كريم به رحمهايى پاكيزه منتقل فرمود . هرگاه يكى از ايشان از جهان رخت بربست ديگرى براى اقامه دين خدا جاى او را گرفت . تا كرامت نبوت از سوى خداوند سبحان نصيب محمد ( صلى اللّه عليه و آله ) گرديد . او را از نيكوترين خاندانها و عزيزترين دودمانها بيرون آورد ، از شجره‏اى كه پيامبرانش را از آن آشكار نموده بود و امينان وحى خود را از آن برگزيده بود . خاندان او ، بهترين خاندانهاست و اهل بيتش ، نيكوترين اهل بيتها . شجره او كه بهترين شجره‏هاست در حرم روييده و در بستان مجد و شرف باليده است . شاخه‏هايش بلند و ثمرتش دور از دسترس . اوست پيشواى پرهيزگاران و چشم بيناى هدايت يافتگان . اوست چراغ [ 211 ] پرفروغ و شهاب درخشان و آتش‏زنه فروزان . سيرتش ميانه روى است ، آيينش راهنماينده ، كلامش جدا كننده حق از باطل و داوريش قرين عدالت . او را در زمانى فرستاد كه پيامبرانى نبودند و مردم در گرو خطاها و لغزشها بودند و امّتها در نادانى و بيخبرى گرفتار . خداوند بر شما رحمت آورد ، نشانه‏هاى آشكار را ، در عمل ، پيشواى خود سازيد . راه ، گشاده و روشن است و شما را به سراى صلح و سلامت يعنى بهشت مى‏خوانند . اكنون در سرايى هستيد كه در آن براى كسب رضاى خداوندى آسودگى و فرصت داريد . نامه‏ها گشوده است و قلمها جارى است و تن‏ها درست و زبانها آزادند . توبه توبه كنندگان شنيده مى‏شود و اعمال پرستندگان پذيرفته مى‏آيد .