و من خطبة له ع و فيها يصف

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 149 ) [ 105 ] 93 گفتارى ديگر خجسته باد خدايى كه آرمانهاى بلند را به او راهى نيست و انديشه‏هاى نيرومند ناتوان از يافتن اوى‏اند . آن نخست است كه كرانه‏اى‏اش نيست تا پايان پذيرد و پايانى كه آن را پسينى نيست كه دورانش به سرآيد . ( 150 ) بخش ديگرى از اين گفتار در توصيف پيامبران خداوندشان در بهترين امانتگاهها ، به امانت سپرد ، و در نيكوترين جايگاهها ، جاى داد . صلبهاى گرانسنگ همواره به زهدانهاى پاكشان سپردند ، چنان كه هر گاه سلفى در مى‏گذشت ، خلفى جايگزينش مى‏شد و به ادامه‏ى راه و اقامه‏ى دين خدا بر مى‏خاست . تا سرانجام ، كرامت الهى ( در روندى تكاملى ) به محمد كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد انجاميد . پس او را از برترين معادن گوهربار تاريخ بركشيد ، و از نهالستانيش بروياند كه نهالهايش همه ريشه در عزت و اصالت داشتند از شجره‏اى بودند كه خداوند در گزينش پيامبران و امانت داران خويش همواره به شاخه‏هاى آن نظر داشته است . خانواده‏ى پيامبر ، بهترين خانواده‏ها ، خاندانش بهترين خاندانها ، و شجره‏اش بهترين شجره‏ى تاريخ است كه در حريم او روييده ، و در هواى كرامتش باليده است ، شاخه‏ها و برگ و بارش ، بالا و بلند و دست نايافتنى است . چراغى است درخشان ، شهابى است با نورى خيره كننده و درخش چخماقى است ظلمت سوز . سيره‏اش تعادل ، سنت او تكامل ، سخن وى مرزگذار ، و داوريش عدل تمام است . خداوند در هنگامه‏اى رسالتش بخشيد كه نهضت رسولان به ركود دچار آمده بود ، تلاش زندگى ، روندى انحرافى داشت و امتها به كند ذهنى گرفتار بودند . ( 151 ) [ 106 ] و شما كه برايتان رحمت خدا را آرزو دارم در راستاى پرچمها ( ى برافراشته ) بكوشيد ، كه راه روشن باشد و به سراى سازگاريتان فرا مى‏خواند ، كه شما اينك در سرايى با بهره‏مندى از مهلت و فراغت به سر مى‏بريد كه در آن به خوشنودى خداى مى‏توانيد دست يابيد ، پرونده‏ها گشاده ، قلمها در كار ، بدنها درست ، زبانها آزاد ، توبه‏ها شنيده و اعمال پذيرفته است .