و من خطبة له ع في

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

96 و از خطبه ديگرى از آن حضرت است سپاس خداى راست كه اوّل است و چيزى پيش از او نيست ، و آخر است و پس از او موجودى نيست . برتر است 1 و از او بالاتر چيزى نيست . نزديك است 2 ، و از او نزديكتر نيست . از اين خطبه است در ذكر رسول ( ص ) : قرارگاه او بهترين قرارگاه است . و خاندان 3 او را شريفترين پايگاه است ، از كانهاى ارجمندى و كرامت ، و مهدهاى پاكيزگى و عفّت . دلهاى نيكوكاران به سوى او گرديده . ديده‏ها در پى او دويده 4 . كينه‏ها را بدو بنهفت و خونها به بركت او بخفت . مؤمنان را بدو برادران هم كيش ساخت ، و جمع كافران را پريش ، خواران را بدو ارجمند ساخت و سالار ، و عزيزان را بدو خوار . گفتار او ترجمان هر مشكل است و خاموشى او زبانى گويا براى اهل دل .