۱۳۹۹ دوشنبه ۲۴ آذر  | شناسایی 3 ناهنجاری قامتی در بین زنان روستایی با اجرای طرح ساختاری قامتی | خبرگزاری فارس
سکان‌دار ورزش بانوان استان مرکزی می‌گوید: طبق بررسی‌های انجام شده کجی شست پا و زانوی پرانتزی بیشترین مشکلات ناهنجاری قامتی است که متأسفانه بیشتر زنان و دختران روستایی درگیر آن هستند که اعتقاد ما این است که شاید دختران شهری هم گرفتار این موضوع باشند.
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ آذر  | شهرداري اراك و حيف و ميل بيت‌المال در اجراي پروژه‌ها! | خبرگزاری فارس
پروژه پیاده راه سازی بافت تاریخی مرکز شهر اراک تابستان امسال وارد فاز عملیاتی شد اما این پروژه در حالی که با گذشت حدود دو ماه از زمان بهره برداری هنوز به مرحله بهره‌برداري نرسيده، با نخستين بارش پاييزي مصالح به كار رفته در آن دچار تخريب شد و شهرداري مجبور به تعويض سنگ فرش به كار رفته در اين پروژه شد.
به راستي آيا در اين شرايط سخت اقتصادي حيف و ميل چند صد ميليوني بيت‌المال از سوي مسوولان شهري پسنديده و قابل توجيه است؟