۱۳۹۷ جمعه ۱۰ اسفند  | FATF ، پالرمو و CFT ابزار سياسى تسلط بر ايران/ براى جلوگيرى از خودتحريمى، نبايد به آن بپيونديم | خبرگزاری فارس
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود نوشت: با بررسى سوابق واسنادFATF كه پالرمو و CFTهم جزو آن است به اين يقين رسيدم كه استكبار و در رأس آن آمريكا، آن معاهدات بين المللى را وسيله و ابزار سياسى تسلط بر ايران قرار داده و لذا براى جلوگيرى از خودتحريمى، نبايد به آن بپيونديم
۱۳۹۷ پنج شنبه ۳۱ خرداد  | جهانگيري در سيزدهمين كنگره جغرافيايي ايران: توسعه زماني محقق مي شود كه در تصميم گيري آينده نگر باشيم/ آمريكا با تحريم مي خواهد چوب لاي چرخ پيشرفت ايران قرار دهد
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه يك دولت مردم سالار از ناحيه منتقدين و معترضين دچار آسيب نمي شود، گفت: خوشبختانه چرخ توسعه ايران در سالهاي اخير پس از يك دوره وقفه به حركت افتاده است و آمريكاييها با نهايت وقاحت سعي دارند از طريق بازگرداندن تحريم ها و اعمال فشارهاي جديد چوب لاي چرخ پيشرفت ايران قرار دهند.