۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ اسفند  | باید فضای رقابتی و مقایسه‌گری دانش‌آ‌موزان در خانواده کاهش یابد | خبرگزاری فارس
روانشناس بالینی گفت: خانواده‌ها باید در سال‌هایی که دانش‌آموزان به کنکور نزدیک می‌شوند چند اصل را رعایت کنند که یکی از آنها اجتناب از مقایسه‌گری و فضای شدید رقابتی در خانواده‌‌ است.
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند  | دانش‌آموزان از سال نهم درگیر تست و کنکور می‌شوند!/ نوجوان را به رسمیت بشناسیم | خبرگزاری فارس
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان اینکه در حال حاضر دانش‌آموز از سال نهم درگیر تست و کنکور می‌شوند، گفت: مهم‌ترین مسأله در مواجهه با نوجوان، این است که او را به رسمیت بشناسیم.
۱۳۹۷ سه شنبه ۹ بهمن  | تکنوکرات‌ها مهارت انقلابی دانش‌آموزان را از فتح خرمشهر به تست کنکور تقلیل داده اند | خبرگزاری فارس
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: تکنوکرات‌ها مهارت انقلابی «معلم-دانش¬آموز» را از عملیات ‌های فتح «خرمشهر-فاو» به عملیات «تست-کنکور» تقلیل داده اند.