۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن  | جلیلی: سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی در کشور نیازمند اصلاح است | خبرگزاری فارس
عضو شورایعالی امنیت ملی، سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی در کشور را نیازمند اصلاح دانست و گفت: استفاده صحیح و به موقع از سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه های مختلف اقتصادی می‌تواند نقش اساسی در پیشگیری از جرانم مالی را ایفا کند.
۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر  | نقدی بر طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی | خبرگزاری فارس
جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «نظام جامع حسابداری و حسابرسی» را برای سازمان‌دهی حسابداری و حسابرسی کشور ارائه کردند، دلایل توجیهی این طرح اهمیت موضوع حسابداری و حسابرسی و خلأ قانون جامع در اینباره را نشان می‌دهد.
۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر  | نقدی بر طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی | خبرگزاری فارس
جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «نظام جامع حسابداری و حسابرسی» را برای سازمان‌دهی حسابداری و حسابرسی کشور ارائه کردند، دلایل توجیهی این طرح اهمیت موضوع حسابداری و حسابرسی و خلأ قانون جامع در اینباره را نشان می‌دهد.
۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر  | نقدی بر طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی | خبرگزاری فارس
جمعی از نمایندگان مجلس طرحی با عنوان «نظام جامع حسابداری و حسابرسی» را برای سازمان‌دهی حسابداری و حسابرسی کشور ارائه کردند، دلایل توجیهی این طرح اهمیت موضوع حسابداری و حسابرسی و خلأ قانون جامع در اینباره را نشان می‌دهد.