۱۳۹۵ سه شنبه ۱۷ فروردين  | گودرزی در جمع خبرنگاران: هر مشکلی که در کشور وجود دارد ماحصل مدیریت افراد غیرانقلابی است/ دسته‌بندی‌های مرسوم سیاسی در فضای عمومی کشور جوابگو نیست
مسئول سازمان بسیج دانشجویی گفت: با کار کارشناسی و در محفل‌های علمی و تخصصی قابل می‌توان اثبات کرد هر مشکلی که در کشور وجود دارد ماحصل مدیریت افراد غیرانقلابی در کشور است.
۱۳۹۴ پنج شنبه ۲۲ بهمن  | آثارمیرکریمی ده نمکی و قربانی درسیماانقلاب دختر،رسوایی 2و خانه ای درخیابان چهل و یکم درسومین روز سینما انقلاب
آثار سه کارگردان سینمای ایران در سومین روز از پنجمین دوره سینما انقلاب درسالن سوره حوزه هنری به نمایش درمی اید.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۱ بهمن  | یادداشت مهمان/ میرزا حسین احسانی رسم و رسوم غلط و هفت‌خوان ازدواج در افغانستان
با وجود اهمیت زیاد ازدواج در دین اسلام و سفارش مؤکد به این سنت حسنه، متأسفانه رسم و رسوم غلط و دست و پاگیر در افغانستان، ازدواج را به هفت‌خوان رستم تبدیل کرده که گذر از آن سخت و کمرشکن شده است.