۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند  | کیفیت هوای ۳ منطقه مشهد پاک است | خبرگزاری فارس
میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد در چهارمین روز اسفندماه با عدد ۶۱ در شرایط قابل قبول قرار گرفت؛ این در حالی است که سه ایستگاه سمزقند، سرافرازان و مفتح به ترتیب با شاخص ۲۸ و ۴۲ و ۴۸ با کمترین میزان آلاینده‌های جوی، در شرایط پاک قرار دارند.
۱۳۹۴ شنبه ۱ اسفند  | شاخص کیفیت هوای شهر تهران در شرایط «سالم» قرار گرفت
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران هوای امروز پایتخت در شرایط سالم قرار گرفت.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۲۸ بهمن  | شاخص کیفیت هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار گرفت
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران هوای امروز پایتخت در شرایط سالم قرار گرفت.
۱۳۹۴ شنبه ۲۴ بهمن  | براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت در شرایط «ناسالم» قرار گرفت
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، وضعیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار گرفت.