۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد  | دقایقی قبل جلسه علنی امروز مجلس پایان یافت/ نشست بعدی؛ فردا
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دقایقی قبل پایان یافت و جلسه بعدی از ساعت 8 صبح فردا تشکیل می‌شود.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ خرداد  | دقایقی قبل و با اعلام مسعود پزشکیان نشست علنی امروز خانه ملت پایان یافت/ ۲۹ خرداد؛ جلسه بعدی
نشست صبح امروز خانه ملت دقایقی قبل با اعلام مسعود پزشکیان پایان یافت.
۱۳۹۷ سه شنبه ۸ خرداد  | دقایقی قبل جلسه علنی امروز مجلس پایان یافت/ نشست بعدی؛ 9 صبح فردا
جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل پایان یافت و نشست بعدی رأس ساعت 9 صبح فردا تشکیل می‌شود.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد  | دقایقی قبل جلسه علنی امروز مجلس پایان یافت/ نشست بعدی؛ ششم خرداد
جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس از دقایقی قبل پایان یافت و جلسه بعدی ساعت ۹ صبح ششم خرداد تشکیل می‌شود.
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ خرداد  | دقایقی قبل جلسه علنی صبح امروز مجلس پایان یافت/ نشست بعدی؛ فردا
اولین جلسه علنی مجلس در خردادماه دقایقی قبل با اعلام علی مطهری پایان یافت و نشست بعدی رأس ساعت 9 صبح فردا تشکیل می‌شود.
۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت  | دقایقی قبل جلسه علنی امروز مجلس پایان یافت/ نشست بعدی؛ اول خردادماه
نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با اعلام پزشکیان پایان یافت و جلسه بعدی اول خردادماه آغاز می‌شود.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت  | دقایقی قبل صورت گرفت پایان نشست علنی صبح امروز مجلس/ جلسه بعدی؛ 9 صبح یکشنبه آتی
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس دقایقی قبل پایانن یافت و جلسه بعدی 9 صبح روز یکشنبه هفته آینده 30 اردیبهشت‌ماه تشکیل می‌شود.
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت  | دقایقی قبل صورت گرفت پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس/ نشست بعدی؛ فردا
جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس دقایقی قبل با اعلام مطهری پایان یافت و نشست بعدی صبح فردا تشکیل می‌شود.
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ ارديبهشت  | دقایقی قبل صورت گرفت پایان نشست علنی امروز خانه ملت/ ۲۵ اردیبهشت جلسه بعدی
جلسه علنی امروز خانه ملت دقایقی قبل با مسعود پزشکیان پایان یافت.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت  | دقایقی قبل صورت گرفت پایان نشست علنی امروز خانه ملت/ نشست بعدی؛ 23 اردیبهشت
نشست علنی امروز خانه ملت دقایقی قبل با اعلام علی مطهری نایب رئیس مجلس پایان یافت.
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۶ ارديبهشت  | دقایقی قبل و با اعلام پزشکیان نشست علنی امروز پارلمان پایان یافت/ جلسه بعدی 18 اردیبهشت
نشست علنی امروز خانه ملت دقایقی قبل با اعلام مسعود پزشکیان پایان یافت.
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت  | دقایقی قبل نشست علنی امروز مجلس پایان یافت/ جلسه بعدی ۱۶ اردیبهشت
نشست علنی امروز خانه ملت دقایقی قبل با اعلام علی مطهری پایان یافت.
۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت  | دقایقی قبل و با اعلام پزشکیان نشست علنی خانه ملت پایان یافت/ جلسه بعدی؛ سه‌شنبه
جلسه علنی امروز خانه ملت با اعلام مسعود پزشکیان پایان یافت.
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۰ اسفند  | دقایقی قبل و با اعلام پزشکیان نشست علنی امروز پارلمان پایان یافت/ نشست بعدی؛ ۲۲ اسفند
نشست علنی امروز خانه ملت دقایقی قبل با اعلام مسعود پزشکیان پایان یافت.
۱۳۹۶ شنبه ۲۸ بهمن  | دقایقی قبل و با اعلام پزشکیان دوازدهمین نشست بررسی بودجه ۹۷ پایان یافت/ نشست بعدی؛ ساعت ۱۴ امروز
دوازدهمین نشست بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور دقایقی قبل با اعلام مسعود پزشکیان پایان یافت.
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن  | دقایقی قبل نهمین نشست بررسی بودجه 97 پایان یافت/جلسه بعدی؛ فردا
نشست نوبت عصر امروز پارلمان دقایقی قبل با اعلام مسعود پزشکیان پایان یافت.