۱۳۹۵ دوشنبه ۲۷ ارديبهشت  | طبق مصوبه مجلس سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌ها اجرایی می‌شود
نمایندگان مجلس مصوب کردند سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) اجرایی شود.
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۳ ارديبهشت  | بر اساس مصوبه مجلس همه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود
نمایندگان مجلس مقرر کردند که کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۴ فروردين  | با تصویب نمایندگان مجلس دولت مجاز به فروش اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سرمایه بانک مسکن شد
نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 تا سقف 50 هزار میلیارد ریال اقدام کرده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.