۱۳۹۵ جمعه ۲۱ خرداد  | تکرار/ قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با فارس: تولید کشور فاقد استراتژی مدون است/ استمرار بیکاری کارگران درصورت عدم حل مشکلات صنعت
نماینده مردم فریمان در مجلس با بیان اینکه تولید کشور فاقد یک استراتژی مدون است، گفت: تا زمانی که مشکل تعامل بخش صنعت با نظام بانکی حل نشده و اهداف صادراتی برای این بخش مشخص نشود ما شاهد استمرار بیکاری کارگران در کشور خواهیم بود.
۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد  | قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگو با فارس: تولید کشور فاقد استراتژی مدون است/ استمرار بیکاری کارگران درصورت عدم حل مشکلات صنعت
نماینده مردم فریمان در مجلس با بیان اینکه تولید کشور فاقد یک استراتژی مدون است، گفت: تا زمانی که مشکل تعامل بخش صنعت با نظام بانکی حل نشده و اهداف صادراتی برای این بخش مشخص نشود ما شاهد استمرار بیکاری کارگران در کشور خواهیم بود.
۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد  | قاضی‌زاده هاشمی: استمرار بیکاری کارگران درصورت عدم حل مشکلات صنعت
نماینده مردم فریمان در مجلس با بیان اینکه تولید کشور فاقد یک استراتژی مدون است، گفت: تا زمانی که مشکل تعامل بخش صنعت با نظام بانکی حل نشده و اهداف صادراتی برای این بخش مشخص نشود ما شاهد استمرار بیکاری کارگران در کشور خواهیم بود.