۱۳۹۹ شنبه ۱۶ اسفند  | هوای تهران در مرز پاکی/ وضعیت هوای پایتخت از ابتدای سال | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۱ قرار گرفته و هوای تهران در مرز پاکی است.
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند  | هوای تهران پاک شد/ حداکثر دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۴۸ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ اسفند  | باران و باد شدید ۱۵ اسفند در پایتخت‌/اختلاف دمای ۴۰ درجه‌ای ۲ شهر کشور‌ | خبرگزاری فارس
مدیرکل پیش‌بینی هشدار سازمان هواشناسی گفت: آسمان تهران فردا ابری، در برخی ساعات همراه با بارش باران، گاهی وزش باد شدید و احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و روز شنبه آسمان تهران صاف است.
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ اسفند  | کیفیت هوای تهران قابل قبول است/ افزایش دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۸۱ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول است.
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند  | تداوم آلودگی هوا در تهران/ افزایش دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۲ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه های حساس جامعه آلوده است.
۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند  | هوای تهران در مرز آلودگی/ تعداد روزهای پاک پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد 89 قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول و در مرز آلودگی است.
۱۳۹۹ جمعه ۸ اسفند  | کیفیت و دمای هوای تهران در روز جاری/ تعداد روزهای آبی و خاکستری پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۷۲ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول است.
۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ اسفند  | کیفیت قابل قبول هوای تهران/ پایتخت سردتر شد | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۶۵ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول است.
۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند  | هوای تهران در مرز پاکی/تعداد روزهای آلوده در پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر بر روی عدد ۵۶ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول و در مرز پاکی است.
۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند  | کیفیت هوای تهران قابل قبول است/ تعداد روزهای پاک پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۷۵ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول است.
۱۳۹۹ جمعه ۱ اسفند  | هوای تهران پاک است/ تداوم کاهش دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۴۳ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.
۱۳۹۹ پنج شنبه ۳۰ بهمن  | هوای تهران پاک شد/ کاهش ۱۰درجه‌ای دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۴۸ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن  | هوای تهران در آستانه پاکی/ افزایش دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۵۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز پاکی است.
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن  | کیفیت و دمای هوای تهران در روز جاری/ تعداد روزهای پاک پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ بهمن  | کیفیت هوای تهران قابل قبول است/تعداد روزهای پاک پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ بهمن  | هوای تهران در مرز پاکی/افزایش دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۴ قرار گرفته و هوای تهران قابل قبول و در مرز پاکی است.