۱۳۹۵ يکشنبه ۲۲ فروردين  | پیرمؤذن در موافقت با کلیات بودجه سال 95 دولت در دوره پساتحریم مقاوم‌سازی اقتصاد را در دستور کار دارد
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که دولت در دوره پساتحریم مقاوم‌سازی اقتصاد ایران را در دستور کار قرار داده است.
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۵ فروردين  | پیرمؤذن در نطق میان‌دستور: قدرت انقلاب اسلامی در حمایت مردم از آن نهفته است/شکاف بین مردم و نظام ضربه‌ای به اقتدار انقلاب است
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: همه قدرت انقلاب اسلامی در حمایت مردم از آن نهفته است و هر اقدامی که به شکاف میان مردم و نظام بینجامد ضربه‌ای به اقتدار انقلاب اسلامی است.
۱۳۹۴ يکشنبه ۱۶ اسفند  | پیرمؤذن در نطق میان‌دستور: مجلس آتی با همکاری دولت نسبت به حل مشکلات اقتصادی مردم اقدام کند
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به حضور پرشکوه مردم در صحنه انتخابات بجاست مجلس آتی با همکاری صمیمانه با دولت مطالبات واقعی ملت و رشد اقتصادی کشور را تأمین کند.