۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۰ خرداد  | دقایقی قبل صورت گرفت آغاز نشست علنی صبح مجلس برای انتخاب هیأت رئیسه جدید با 60 کرسی خالی
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس در حالی از دقایقی قبل و با دستور کار انتخاب اعضای هیأت رئیسه جدید پارلمان برای دومین سال فعالیت مجلس دهم آغاز شد که 60 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور ندارند.
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ اسفند  | با 85 کرسی خالی نمایندگان هفتمین روز بررسی بودجه 96 در مجلس آغاز شد
هفتمین روز بررسی لایحه بودجه سال 96 در مجلس امروز در حالی آغاز شد که 85 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور ندارند.
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۳ بهمن  | جلسه علنی مجلس با ۸۶ کرسی خالی آغاز شد
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
۱۳۹۵ سه شنبه ۷ دي  | پس از تنفس 2 ساعته صورت گرفت آغاز هجدهمین جلسه علنی بررسی برنامه ششم در مجلس با 137 کرسی خالی نمایندگان
هجدهمین جلسه علنی بررسی برنامه ششم در مجلس در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که صندلی 137 نماینده مجلس خالی است.
۱۳۹۵ يکشنبه ۵ دي  | با 136 کرسی خالی نمایندگان و پس از تنفس 2 ساعته نشست علنی نوبت عصر مجلس برای ادامه بررسی برنامه ششم آغاز شد
نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس برای ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه پس از تنفس 2 ساعته در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که 136 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور ندارند.
۱۳۹۵ شنبه ۴ دي  | با 66 کرسی خالی نمایندگان پنجمین روز بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس آغاز شد
پنجمین روز بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که 66 نفر از وکلای ملت در صحن پارلمان حضور ندارند.
۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ آذر  | دقایقی قبل صورت گرفت آغاز جلسه علنی صبح امروز مجلس با ۸۴ کرسی خالی نمایندگان
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که کرسی ۸۴ نفر از وکلای ملت خالی است.
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ آذر  | دقایقی قبل صورت گرفت آغاز جلسه علنی صبح امروز مجلس با 81 کرسی خالی نمایندگان
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که 81 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور ندارند.
۱۳۹۵ چهارشنبه ۳ آذر  | دقایقی قبل صورت گرفت آغاز نشست علنی صبح امروز مجلس با 92 کرسی خالی نمایندگان
جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که کرسی 92 نفر از وکلای ملت خالی است.
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۳ آبان  | دقایقی قبل صورت گرفت آغاز جلسه علنی صبح امروز مجلس با 91 کرسی خالی نمایندگان
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که 91 نفر از وکلای ملت در صحن پارلمان حضور ندارند.
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۲ آبان  | دقایقی قبل صورت گرفت آغاز جلسه علنی صبح امروز مجلس با 88 کرسی خالی نمایندگان
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که 88 نفر از وکلای ملت در صحن پارلمان حضور ندارند.
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ آبان  | دقایقی قبل صورت گرفت آغاز جلسه علنی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با 62 کرسی خالی نمایندگان مجلس
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی از دقایقی قبل و با دستور کار بررسی صلاحیت و برنامه‌های 3 وزیر پیشنهادی آغاز شد که 62 نفر از وکلای ملت در صحن پارلمان حضور ندارند.
۱۳۹۵ يکشنبه ۹ آبان  | دقایقی قبل صورت گرفت آغاز جلسه علنی مجلس با 78 کرسی خالی/ قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره برجام
جلسه علنی صبح امروز نمایندگان مجلس در حالی از دقایقی قبل و با دستور کار قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام آغاز شد که 78 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور ندارند.
۱۳۹۵ چهارشنبه ۵ آبان  | دقایقی قبل صورت گرفت آغاز جلسه علنی صبح امروز مجلس با 61 کرسی خالی نمایندگان
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که 61 نفر از وکلای ملت در صحن علنی حضور ندارند.
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۱ مهر  | دقایقی قبل صورت گرفت آغاز نشست علنی مجلس با 58 کرسی خالی/ ارائه گزارش اصل 90 درباره حقوق‌های نامتعارف
جلسه علنی صبح امروز مجلس در حالی از دقایقی قبل و با دستور کار ارائه گزارش کمیسیون اصل 90 درباره حقوق‌های نامتعارف آغاز شد که صندلی 58 نفر از وکلای ملت خالی است.
۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر  | دقایقی قبل صورت گرفت آغاز جلسه علنی مجلس با 47 کرسی خالی/ ارائه گزارش وزیر اقتصاد درباره FATF
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس در حالی از دقایقی قبل آغاز شد که کرسی 47 نفر از وکلای ملت خالی است.