۱۳۹۹ شنبه ۹ اسفند  | هوای تهران در مرز آلودگی/ تعداد روزهای پاک پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد 89 قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول و در مرز آلودگی است.
۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ اسفند  | کیفیت قابل قبول هوای تهران/ پایتخت سردتر شد | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۶۵ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول است.
۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند  | هوای تهران در مرز پاکی/تعداد روزهای آلوده در پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر بر روی عدد ۵۶ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول و در مرز پاکی است.
۱۳۹۹ سه شنبه ۵ اسفند  | تهرانی ها در بهمن بهتر نفس کشیدند/ دلایل بهبود نسبی کیفیت هوا | خبرگزاری فارس
مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: بهمن امسال نسبت به دی با ناپایداری‌های جوی بیشتر همراه بود و دمای هوا افزایش یافت و این موضوع سبب بهبود نسبی کیفیت هوا شد.
۱۳۹۹ دوشنبه ۴ اسفند  | کیفیت هوای تهران قابل قبول است/ تعداد روزهای پاک پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۷۵ قرار گرفته و کیفیت هوا قابل قبول است.
۱۳۹۹ جمعه ۱ اسفند  | هوای تهران پاک است/ تداوم کاهش دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۴۳ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.
۱۳۹۹ پنج شنبه ۳۰ بهمن  | هوای تهران پاک شد/ کاهش ۱۰درجه‌ای دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۴۸ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن  | هوای تهران در آستانه پاکی/ افزایش دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوای تهران در حال حاضر بر روی عدد ۵۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول و در مرز پاکی است.
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۹ بهمن  | پیش بینی کیفیت هوای تهران سال 1400 دقیق تر می شود | خبرگزاری فارس
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا تهران گفت: در سال 1400 بررسی و پیش بینی کیفیت هوای تهران دقیق تر خواهد شد.
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن  | کیفیت و دمای هوای تهران در روز جاری/ تعداد روزهای پاک پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ بهمن  | کیفیت هوای تهران قابل قبول است/تعداد روزهای پاک پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ بهمن  | هوای تهران در مرز پاکی/افزایش دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۴ قرار گرفته و هوای تهران قابل قبول و در مرز پاکی است.
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ بهمن  | هوای تهران امسال چند روز آلوده بود؟ | خبرگزاری فارس
تهران از ابتدای سال همزمان با شیوع کرونا ۱۵ روز هوای پاک، ۱۹۷ روز هوای قابل قبول، ۱۰۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
۱۳۹۹ پنج شنبه ۲۳ بهمن  | کیفیت و دمای هوای تهران در روز جاری/ تعداد روزهای آلوده در پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۵ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ بهمن  | کیفیت قابل قبول هوای تهران/افزایش دمای هوای پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۱ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ بهمن  | آلودگی هوا به تهران بازگشت/۱۹۵ روز هوای آلوده در پایتخت | خبرگزاری فارس
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۳ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.