ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه انگلیسی به فارسی

a (1)
2- هر، هر یک (پیش از واژههایی که با حرف صدادار آغاز میشوند تبدیل به an میشود) 1- یک، یک عدد، - ی (یای نکره یا وحدت)
A (2)
1- گروه خونی آ (رجوع شود بهABO system :) 2- نمرهی الف 3- (موسیقی) نت ششم در گام ﻻ ماژور C 4- درجهی یک، عالی، سرحال، معرکه، قبراق، سالم
a (3)
پیشوند :1- در، به، درون 2- در حال، مشغول 3- بدون، فاقد، ابی - ، بی - ، نا[amoral]
à bon marché
(فرانسه) به قیمت خوب، ارزان، مناسب
a cappella
آواز بدون همراهی موسیقی (به ویژه آواز کلیسایی)
a capriccio
(موسیقی - آهنگ یا آوازی که به دلخواه نوازنده یا خواننده اجرا میشود) آکاپریچو
à cheval
1- (فرانسه) سوار بر اسب، سواره، سوار (به طوری که دو پا از طرفین آویزان باشد) 2- دو دوزه بازی کردن، از هر دو طرف حمایت کردن
à couvert
(فرانسه) پنهان، ایمن
a deux
(فرانسه) 1- دو نفره، دو نفری 2- خودمانی، در خلوت
a fortiori
مستدلتر، منطقیتر، اولیتر
à go-go or a go-go
رجوع شود بهgo :-go
à haute voix
(فرانسه) با صدای بلند
a k a
مخفف :به این نام هم شناخته میشود، به نام مستعار (مثل نامهایی که در پروندههای پلیسی ذکر میشود)
a la carte
(فرانسه) غذای رستوران که قیمت جداگانه دارد (با table d'hote مقایسه شود)
à la française
(فرانسه) به روش فرانسوی
à la grecque
(فرانسه) به روش یونانی (به ویژه پخته شده در آب با شراب و روغن زیتون و سبزیجات و ادویه که معموﻻ سرد خورده میشود)
à la king
مخلوط با سس همراه با قارچ و فلفل سبز و فلفل قرمز شیرین
a la mode
(فرانسه) 1- به مد روز، شیک، متداول 2- غذای تهیه شده به روش مخصوص ( alamodeهم مینویسند)
à la or a la
(فرانسه) به سبک، به روش
à l'anglaise
(فرانسه) به روش انگلیسی