لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٤:٥٠
بخش 1 | نتایج حضور آقای سپ بلاتر رئیس فیفا در ایران | گفگتو با آقایان معینی و امیری
١٥:٣٨
بخش 2 | نتایج حضور آقای سپ بلاتر رئیس فیفا در ایران | گفگتو با آقایان معینی و امیری
١٢:٤٧
بخش 3 | نتایج حضور آقای سپ بلاتر رئیس فیفا در ایران | گفگتو با آقایان معینی و امیری
١٣:٤٦
بخش 4 | نتایج حضور آقای سپ بلاتر رئیس فیفا در ایران | گفگتو با آقایان معینی و امیری
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
دومین همایش کنگره بین المللی علم و فوتبال.
 
باتوجه به اتمام لیگ برتر فوتبال عملکرد سازمان لیگ را چگونه ارزیابی میکنید
خوب
28%
 
متوسط
13%
 
ضعیف
57%