لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
٣٨:٤١
بخش 1 | تاثیر موسیقی بر روح و روان آدمی و ارتباط آن با وقوع جرم | گفتگو با استاد تقی برهانی درباره جوان و موسیقی
٣٨:٤٠
بخش 2 | تاثیر موسیقی مخرب و تند بر جرم گرایی | گفتگو با استاد تقی برهانی درباره جوان و موسیقی
٣٧:٣٧
بخش 3 | تاثیر موسیقی مخرب و تند بر جرم گرایی | گفتگو با استاد تقی برهانی درباره جوان و موسیقی
٣٨:١٠
بخش 4 | تاثیر موسیقی بر روح و روان آدمی و ارتباط آن با وقوع جرم | گفتگو با استاد تقی برهانی درباره جوان و موسیقی
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
نظرات بینندگان
انتشار یافته : 1
ناشناس  | ۱۳۹۱ پنج شنبه ۱۶ آذر
6
3
پاسخ
با توجه به تاثیر اثبات شده موسیقی بر محیط پیرامونش چرا عموما در جامعه ما تاثیر مثبت آن نفی و بر جنبه منفی آن تاکید می شود؟
captcha
پاسخها
ناشناس  | ۱۳۹۱ يکشنبه ۱۰ دي
مشود چند نمونه از این تاثیرات مثبت رابیان کنید.
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
گفتگو با استاد تقی برهانی درباره جوان و موسیقی و تاثیر موسیقی بر روح و روان آدمی و ارتباط آن با وقوع جرم
 
الویت رئیس جمهور منخب1400درحل آسیبهای اجتماعی باید کدامیک از موارد زیر باشد؟
بیکاری
49%
 
بی خانمانی
3%
 
فقر
30%
 
ازدواج
17%