لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٥:١٥
بخش 1 | میزگرد تبیین ابعاد یک رقابت سالم انتخاباتی در رادیو گفتگو | مناظره آقایان کنعانی و محبیان
١٦:٠٣
بخش 2 | میزگرد تبیین ابعاد یک رقابت سالم انتخاباتی در رادیو گفتگو | مناظره آقایان کنعانی و محبیان
١٥:٤٠
بخش 3 | میزگرد تبیین ابعاد یک رقابت سالم انتخاباتی در رادیو گفتگو | مناظره آقایان کنعانی و محبیان
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
دکترحسین کنعانی مقدم و دکتر امیر محبیان، از کارشناسان مسائل سیاسی کشور در مصاحبه با برنامه چکاد بصیرت رادیو گفت و گو به تبیین ابعاد یک رقابت سالم انتخاباتی پرداختند .
 
آیا در انتخابات شرکت میکنید؟
حتما شرکت میکنم
54%
 
اصلا شرکت نمیکنم
29%
 
بعداز مناظرات تصمیم میگیرم
15%