لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
٢٩:٥٩
بخش 1 | مناظره نمایندگان نامزدها درباره شیوه حمایت دولت یازدهم از تولید ملی در رادیو گفتگو
٢٤:٣٦
بخش 2 | مناظره نمایندگان نامزدها درباره شیوه حمایت دولت یازدهم از تولید ملی در رادیو گفتگو
٢٩:٥٦
بخش 3 | مناظره نمایندگان نامزدها درباره شیوه حمایت دولت یازدهم از تولید ملی در رادیو گفتگو
٢٩:٥٤
بخش 4 | مناظره نمایندگان نامزدها درباره شیوه حمایت دولت یازدهم از تولید ملی در رادیو گفتگو
٣٠:٠٦
بخش 5 | مناظره نمایندگان نامزدها درباره شیوه حمایت دولت یازدهم از تولید ملی در رادیو گفتگو
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
رادیو گفت وگو در دومین مناظره از سلسله مناظره های ده گانه با حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری، برنامه های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای حمایت از تولید ملی را به مناظره گذاشت.
 
آیا در انتخابات شرکت میکنید؟
حتما شرکت میکنم
57%
 
اصلا شرکت نمیکنم
26%
 
بعداز مناظرات تصمیم میگیرم
15%