عبدالرحمان رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز در نشست خبری با اشاره به برگزاری هفته ملی دخانیات در کشور اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از دغدغه‌ها افزایش شیوع مصرف دخانیات به‌ویژه قلیان در سنین پایین است.

 

وی با تاکید بر این‌که دانشگاه علوم پزشکی تهران در آموزش‌های لازم در خصوص جلوگیری از مصرف دخانیات توجه دارد، افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: سالانه ۶۰ هزار مرگ بر اثر مصرف دخانیات در کشور به وقوع می‌پیوندد و درصد زیادی از سرطان‌ها به دلیل مصرف سیگار است.

 

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به عوارض مختلف مصرف سیگار بر جامعه یادآور شد: شاید صنعت بیمه و اقتصاد عوارض زیادی از مصرف دخانیات در کشور ببینند و نمونه آن تحمیل هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی درمان و نظام سلامت بر اثر مصرف دخانیات است و در کل هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و پنهانی برابر با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر اقتصاد کشور بر اثر مصرف مواد دخانی تحمیل می‌کند.

 

رستمیان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه از مصرف سیگار در دانشگاه و مراکز درمانی تحت پوشش خاطرنشان کرد: مراکزی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ رسالت کاهش تقاضای مصرف دخانیات را برعهده دارند، ضمن این‌که ما بیمارستان عاری از دخانیات را ایجاد کرده‌ایم و در آن عوارض سیگار و پیامد آن در ایجاد بیماری‌های مختلف را به بیماران معرفی می‌کنیم.

 

وی اضافه کرد: وقتی فردی سیگار می‌کشد بر روی سلول‌های استخوان‌ساز او اثر می‌گذارد و باعث زیاد شدن پوکی استخوان می‌شود.

 

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی با تاکید انجام اطلاع‌رسانی در خصوص عوارض مصرف سیگار در جامع یادآور شد: شیوه‌نامه‌ای برای پایین آوردن میزان مصرف سیگار در مراکز آموزشی و دانشگاه‌های تحت پوشش در نظر گرفته شده است، ‌ضمن این‌که باید گفت باید سیاست‌گذاران در این خصوص فعالیت بیشتری داشته باشند تا مصرف دخانیات کم شود، اما اکنون این موضوع برعکس شده و منبع درآمد فروشگاه‌ها و دکه‌ها سیگار است؛ چراکه عوارض مصرف سیگار را کم کرده‌ایم.

 

رستمیان با بیان این‌که قرار بود هر سال و از سال ۸۵ سالی ۱۰ درصد به عوارض سیگار اضافه شود اما این موضوع تحقق پیدا نکرد، گفت: امروز دسترسی به کالاهای سلامت‌محور کم است اما دسترسی به سیگار راحت بوده و در این خصوص به شدت از نمایندگان مجلس گلایه داریم.

 

وی بیان داشت: سیگار از سال ۹۵ تاکنون کم شده است و از ۲۷۰۰ میلیارد تومان به ۲۰۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، درحالی‌که می‌توانستیم این عوارض در نظر گرفته شده را ظرف آموزش در مدارس کنیم، اما باید گفت بیشترین پول در دست دلالان و فروشندگان مواد دخانی است.

 

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره اقدامات کشورهای مختلف در افزایش عوارض و مالیات بر مصرف سیگار متذکر شد: اکنون کشورهایی مانند عربستان، ترکیه و پاکستان ۷۰ درصد مالیات عوارض مصرف سیگار اختصاص داده‌اند، اما ما تنها ۱۵ درصد در نظر گرفته‌ایم.

 

رستمیان افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: امروز اعلام می‌کنیم هر بیمارستان ساختمان و مکانی که مایل باشد عاری از دخانیات باشد، آمادگی داریم با آنها همکاری کنیم، ضمن این‌که طرح عاری بودن از دخانیات در خوابگاه‌های دانشجویی ما هم در حال اجراست.

 

علیرضا نوروزی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه و مرکز ملی تحقیقات اعتیاد درباره مصرف سیگار اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مصرف سیگار و وجود ماده نیکوتین در آن باعث می‌شود که مدت زمانی پس از مصرف کردن حالت اجباری مصرف در فرد ایجاد کند به شکلی که ۷۵ درصد افراد سیگاری اعلام می‌کنند که دوست دارند ترک کنند اما نمی‌توانند این کار را انجام دهند، ضمن این‌که بیماری‌های فشار خون، قلبی و ریوی و انواع سرطان‌ها ازجمله عوارض سیگار است.

 

وی با اشاره به راهبردهای مختلف برای کاهش مصرف دخانیات خاطرنشان کرد: محدود کردن سن مصرف، ممنوعیت فروش نخی سیگار، محدود کردن محل فروش و تبلیغات و وضع مالیات بر سیگار از جمله راهبردها برای کاهش مصرف دخانیات است،‌ ضمن این‌که در گذشته عرضه قلیان در رستوران‌ها ممنوع بود ولی امروز این موضوع آزاد شده و باعث افزایش مصرف شده است.

 

عضو مرکز ملی تحقیقات اعتیاد با اشاره به عوارض خطرناک مصرف قلیان در افراد، ابراز داشت: ممکن است برخی‌ از افراد این تصور را داشته باشند مصرف قلیان خطرناک نیست، آن هم به دلیل این‌که دود آن از آب خارج می‌شود ولی باید بدانیم این موضوع فریبنده است و مصرف قلیان، سیگاری‌های آینده را تربیت می‌کند.

 

نوروزی با اشاره به این‌که ۱۴ درصد افراد جامعه دخانیات مصرف کرده و ۱۱ درصد افراد نیز مصرف روزانه سیگار را دارند، افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: باید کارهای پیشگیرانه و آموزشی در خصوص معرفی عوارض سیگار انجام شود و به موضوع رشد مهارت‌های شخصی در مدارس و دانشگاه‌ها توجه شود.

 

وی با اشاره به موضوع درمان افراد سیگاری گفت: در حوزه مالیات سیگار قرار بود بخشی از آن صرف درمان سیگاری‌ها شود اما عملا این موضوع اتفاق نیفتاده است و مراکز تخصصی ترک سیگار محدود است.

 

عضو مرکز ملی تحقیقات اعتیاد اضافه کرد: کلینیک تخصصی ترک سیگار در مرکز ملی مطالعات دخانیات راه‌اندازی شده است، ضمن این‌که ارتباط بیماری فعلی افراد با مصرف سیگار نیز به چنین افرادی آموزش داده می‌شود.

 

نرجس توکلی‌نیا متخصص پزشکی اجتماعی با اشاره به انواع مختلف ناشی از مصرف سیگار اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سه نوع دود ناشی از مصرف سیگار وجود دارد. نوع اول دودی است که فرد در اثر مصرف آن تنفس می‌کند، دود نوع دوم از انتهای سیگار بلند می‌شود و برای کسانی که در معرض افراد سیگاری و در نزدیکی آنها قرار دارند ایجاد مشکل می‌کند و عوارضی مانند سرطان ریه به دنبال دارد. دسته سوم از دودها، دودی است که آثار آن پس از مصرف سیگار در فضا باقی می‌ماند و بسیار مضر است.

 

الهی کارشناس معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از تشکیل کمپین شهر عاری از دخانیات در شهر تهران خبر داد.

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتهای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌

فارس

دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به عوارض زیاد مصرف دخانیات بر ارکان مختلف جامعه گفت: مصرف دخانیات باعث تحمیل هزینه ۴۵ هزار میلیارد تومانی بر سیستم درمانی و نظام سلامت می‌شود.
 
بنظر شما شبکه های اجتماعی و مجازی بومی تا چه میزان اعتماد عمومی جامعه را برای عضویت و استفاده جوانان خصوصا به خود جلب کرده است؟
زیاد
19%
 
متوسط
17%
 
کم
62%
 
تشخیص زودهنگام "پارکینسون" پیش از بروز علائم
تشخیص زودهنگام "پارکینسون" پیش از بروز علائم
بازدید : ٣٨
توهم ترک «توتون» با دودهای مدرن سرطان زا
توهم ترک «توتون» با دودهای مدرن سرطان زا
بازدید : ٤٣
خسارت 70 هزار میلیارد تومانی «دخانیات» به اقتصاد کشور/ تخصیص ۱۵ میلیون دلار ارز دولتی به «دخانیات»
خسارت 70 هزار میلیارد تومانی «دخانیات» به اقتصاد کشور/ تخصیص ۱۵ میلیون دلار ارز دولتی به «دخانیات»
بازدید : ٥٦
درمان آلزایمر با مشتقات روغن نارگیل
درمان آلزایمر با مشتقات روغن نارگیل
بازدید : ٤٩
بازی با «سلامت» مردم در رسانه های معاند/ انگیزه انکار پیشرفت‌های پزشکی ایران چیست؟
بازی با «سلامت» مردم در رسانه های معاند/ انگیزه انکار پیشرفت‌های پزشکی ایران چیست؟
بازدید : ٣٦
حیوانات، مشکل کمبود اهدای عضو در امریکا را حل می کنند
حیوانات، مشکل کمبود اهدای عضو در امریکا را حل می کنند
بازدید : ٥٨
تغییر آرایش مغزی نوجوانان با مصرف مواد مخدر
تغییر آرایش مغزی نوجوانان با مصرف مواد مخدر
بازدید : ٧٦
گرمایش زمین قدرت مغز انسان‌ها را کاهش می‌دهد
گرمایش زمین قدرت مغز انسان‌ها را کاهش می‌دهد
بازدید : ٨٩
کمبود خواب با بروز خشم ارتباط مستقیم دارد
کمبود خواب با بروز خشم ارتباط مستقیم دارد
بازدید : ٩٥
خارج کردن قهوه خانه‌ها از لیست اماکن عمومی پاک کردن صورت مسئله است/ استعمال سالانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور
خارج کردن قهوه خانه‌ها از لیست اماکن عمومی پاک کردن صورت مسئله است/ استعمال سالانه ۵۵ میلیارد نخ سیگ...
بازدید : ١١٧
کنترل و مبارزه با دخانیات از حرف تا عمل در تیتر امشب
٤٣:٣٩
کنترل و مبارزه با دخانیات از حرف تا عمل در تیتر امشب
بازدید : ٦٥٩
مسجدی: گران شدن سیگار، کاهش مصرف آن را به دنبال دارد/مفتح: افزایش قیمت سیگار، قاچاق بیشتر را به دنبال خواهد داشت
٣٥:٤٥
مسجدی: گران شدن سیگار، کاهش مصرف آن را به دنبال دارد/مفتح: افزایش قیمت سیگار، قاچاق بیشتر را به دنبا...
بازدید : ٨٥٠
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو