مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون کتاب منتشره توسط این مرکز را به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره این بانک اهدا نمود.

کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش و حسین سرین رییس اداره کل پژوهش بانک توسعه تعاون کتاب "میانبر جاری سازی استراتژی" نوشته جرون دی فلندر و ترجمه حسین سرین و مصطفی باقری را به حجت اله مهدیان رییس هیات مدیره و مدیر عامل و عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون اهدا نمودند.

حجت اله مهدیان رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون که عهده دار  تدوین پیشگفتار این کتاب بوده است در این جلسه گفت: تدوین نظریات اقتصادی و مدیریتی و مستندسازی تجربیات توسعه ای بانک توسعه تعاون در اعتلای علمی این بانک بسیار موثر است.

وی در همین رابطه افزود: ایجاد علم و دانش تجربی و انباشت دانش سازمانی از مهمترین برنامه های بانک توسعه تعاون است و شایسته است اندوخته علمی و تجربی همکاران در حین اجرای برنامه های ملی و طرحهای توسعه ای در مرکز آموزش و پژوهش مستند سازی گردد.

در این جلسه سعید معادی مشاور مدیر عامل و مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون گفت: فراهم سازی زمینه برای رشد دانش و شکوفایی علمی همکاران از محورهای مورد توصیه مدیران ارشد بانک بوده است و همکاران نیز با رویکرد دانش محور تا کنون منشا اثرات ماندگار بوده اند. عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون حمایت معنوی مرکز آموزش و پژوهش از آثار تولیدی همکاران را عاملی برای افزایش انگیزه و توسعه مهارت های فردی و سازمانی عنوان نمود.

کریم میرزاخانی مدیر مرکز آموزش و پژوهش خاطر نشان کرد: اهداف و برنامه های این مرکز  معطوف به تقویت و ارتقای دانش متعارف بانکداری و همچنین مستندسازی دانش تجربی همکاران و حمایت از آثار تولیدی آنها می باشد.

شایان ذکر است کتاب میانبر جاری سا زی استراتژی شامل رهمنودهایی در حوزه طرح ریزی، تدوین،  اجرا و بهبود استراتژی می باشد.

دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون کتاب منتشره توسط این مرکز را به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره این بانک اهدا نمود.
 
بنظر شما تغییر سیستم اقتصادی دولت و حذف افرادی مثل دکتر طیب نیا به چه میزان به تحقق وعده های اقتصادی دولت کمک کرد؟
زیاد
14%
 
متوسط
8%
 
کم
77%