جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از افزایش اختیارات دستگاههای دولتی در بودجه ریزی و خرج کردن بودجه خبرداد و تاکید کرد سازمان مدیریت جدید در جزئیات فعالیت دستگاهها و اینکه چه بخرند و چه نخرند دخالت نخواهد کرد.

در دولت یازدهم عسکری آزاد به سمت جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منصوب و مامور احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده است. سازمانی که در 18 تیرماه سال 1386 بدست رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد منحل و وظایف آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منتقل شد.

مصاحبه تفصیلی با عسکری آزاد انجام دادیم و وی در این گفت و گو از افزایش اختیارات دستگاههای دولتی در بودجه ریزی و خرج کردن بودجه، واگذاری اختیارات بیشتر به دستگاهها در زمینه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، تعیین تکلیف افرادی که در قالب طرح مهرآفرین به آنها وعده استخدام داده شده سخن گفت و از قانون مدیریت خدمات کشوری که در دوره وی نوشته شده دفاع و از نحوه اجرای آن انتقاد کرد. 

----------

** ماموریت اصلی جنابعالی احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان شده است ، در حال حاضر طرح احیا در چه مرحله ای است ؟

- طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در کمیسیون های مجلس به تصویب رسیده و در دستور کار مجلس قرار دارد و این هفته و یا هفته آینده در صحن مطرح می شود .**طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی قبل از شروع به کار دولت یازدهم ، از سوی نمایندگان مجلس مطرح و فوریت آن خرداد ماه سال جاری به تصویب رسید ، طرحی که هم اکنون در دستور کار مجلس است ، چقدر نظرات دولت یازدهم را تامین و دولت چه میزان این طرح را تغییر داد؟.

- طرح مجلس کلا تغییر کرد. پیش نویس یک طرح را تهیه کردیم و با نمایندگان مجلس نشست های مفصلی داشتیم و کلیات طرح را پذیرفتند و جایگزین طرح مجلس شد.

در کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی این طرح است، طرح جدید تکمیل شد و اکنون طرح یک پیش نویسی است که هم مورد تایید نماینده ها و هم مورد تایید دولت است.**سازمان مدیریت و برنامه ریزی احیا شده چه تفاوتهایی با سازمان مدیریت سابق خواهد داشت، آیا ضعف های سازمان قبلی در جریان احیا رفع خواهد شد.

- درطرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یکبار دیگر کل ماموریت های سازمان بازنویسی شده و بر اساس این طرح وظایف قانونی سازمان اصلاح و نسبت به قبل تکمیل شده است. 

نکته جالب این که بر اساس این طرح وظایف اجرایی و تصدی گری را می توان به دستگاههای اجرایی و برخی تشکل های حرفه ای غیردولتی واگذار کرد که در این صورت سازمان مدیریت و برنامه ریزی به یک سازمان سیاست گذار و هدایتگر در امر توسعه تبدیل خواهد شد.

در واقع در ساختار جدید سه نقش سیاست گذاری و هدایتگری در امر توسعه ، تهیه و تدوین زیر ساخت های نرم افزاری اداره دستگاهها و رصد و نظارت بر توسعه کشور پیش بینی شده است. ** تکلیف سازمان های وابسته به دو معاونت فعلی رئیس جمهور چه می شود؟

- همه سازمان های وابسته به دو معاونت فعلی رئیس جمهور یعنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ،همچنان وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهند ماند .

نکته ی دیگری که در پیش نویس طرح در کمیسیون تصویب شده این است که اختیار ادغام و جابجایی این سازمانها را به رئیس جمهور داده اند که بعدا اگر خواستند ، تغییراتی در این سازمان های وابسته بدهند ، دستشان باز باشد.** تکلیف سازمان هدفمندی یارانه ها چه می شود ؟

- سازمان هدفمندسازی یارانه ها که از سال 1389 همزمان با پرداخت یارانه نقدی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.**آیا مثل گذشته خواهد شد.

- اینکه گفتید سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدید مثل گذشته خواهد بود،باید عرض کنم ، وقتی ماموریت های یک سازمان تجدید می شود و یک مقداری سطح کار سازمان ارتقا پیدا می کند و کارهای اجرایی واگذار می شود به دستگاهها و شراکت فعالیت های سازمان با دستگاهها کم می شود به طبع باید تشکیلات تغییر کند .

دریکی از موارد این قانون پیش بینی شده است سازمان باید تشکیلات جدید را بر اساس این رویکردها تهیه کند و به تایید رئیس جمهور برساند .

پیش نویس این ساختار را هم تهیه کردیم ،که بعد از تصویب طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، به تایید رئیس جمهور باید برسد و کار اصلاح ساختار را انجام بدهیم و وظایف متناسب با ماموریت تعریف شود سازمان به شکل جدید کارش را شروع کند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعد از احیا آن سازمان قبلی نخواهد بود ،یک سازمان نوسازی شده و بهسازی شده رو به تکامل با نقش هدایتگری امر توسعه و زمینه سازی برای فراهم کردن زیر ساخت های توسعه که دستگاهها بتوانند در این مسیر حرکت کنند .**کدام بخشها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارهای تصدی گری انجام می دادند که می خواهید واگذار کنید ؟

- تصدی گری به آن مفهومی که در دستگاههای اجرایی هست شاید برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصداق مناسبی نباشد، در گذشته اینطور بود که وقتی ماموریتی به عهده دستگاه سپرده می شود ، اینها برای انجام آن نیاز به تایید سازمان برنامه داشتند .

اولین کاری که باید انجام می شد مبادله موافقت نامه بود، در این موافقت نامه ها سازمان برنامه سعی می کرد در اجزای کار دخالت کند و تمام موارد را قید کند و جزییاتش را مشخص کند برخی از این مواردی که در موافقت نامه ها ذکر می شد بیش از حد هدایتگری و برنامه ریزی بود .

بعضی وقتها به شکل دخالت در کار آنها بود.همین طور دربحث های مربوط به تخصیص بودجه نظارت هایی که اتفاق می افتد.** یعنی سازمان برنامه خیلی در کار دستگاهها دخالت می کرد؟

- دخالت نمی شود گفت، خیلی با ریز و درشت مباحث بودجه درگیر بودند. 

در طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش بینی شده است که بودجه عملیاتی باشد و برای دستگاهها ما هدف گذاری کنیم ،قیمت تمام شده تعیین کنیم .

بر اساس طرح احیا قرار است خیلی از اختیارات را به دستگاههای دولتی واگذار کنیم که دستگاه خودش بتواند مدیریت کند .

سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم متناسب با هدفهایی که به تصویب می رسد ، هدف ها را تعقیب بکند و کیفیت کار را کنترل بکند . همچنین برقیمت تمام شده و شاخص هایی را که نشان دهنده میزان بهره وری و کارآیی دستگاه است ، نظارت داشته باشد .

بدون اینکه بخواهد در جزییات کارها و اینکه یک دستگاه دولتی چه بخرد و چه نخرد ،دخالت کند.** یعنی در ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی دست دستگاهها در بودجه ریزی و خرج بودجه باز می شود ؟

- بله ساختار جدید ، دست دستگاهها را باز می گذارد و بیشتر می رود به سمت اینکه دستگاهها را هدف گرا بکند و با تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها ، فرایندها را تغییر بدهد.

بحث بودجه ریزی عملیاتی بیش از 10 سال است که مطرح است ولی به نتیجه عملی نرسید و هیچگاه در کشور ما هنوز عمل نشده است، اگر این اتفاق بیفتد دستگاهها در مقابل محصولی که تولید می کنند باید پاسخگو باشند، ما نباید خیلی دخالت در فرایند اقدامات دستگاهها بکنیم .باید اختیارات داشته باشند .

در قانون هم پیش بینی شده که دستگاهی که بودجه ریزی عملیاتی را اجرا کند اختیار جابجایی فصول و مواد و اختیار تغییرات در موافقت نامه را داشته باشد.

در ساختار جدید محصول کار کنترل می شود ،الان فرآیند کار کنترل می شود.** در بخش مدیریت منابع انسانی و امور استخدامی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

- در بخش های مدیریتی هم همین واگذاری اختیارات اتفاق خواهد افتاد ، در گذشته اگر دستگاهی می خواست سازماندهی بکند، تغییر در سازمان فعلی ایجاد کند پستی را جابجا کند ، نیرویی را استخدام کند نیاز بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن را تایید کند، با این رویکرد جدید خیلی از این اختیارات قابل واگذاری به دستگاهها است .** چارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدید چگونه است ؟

- چارت هنوز نهایی نشده است ، در بررسی ها توجه شده که در چارت جدید یک بخش برنامه ریزی اقتصادی خواهیم داشت، یک بخش برای اداره کردن برنامه های توسعه ای بخش ها پیش بینی شده ، همچنین معاونت های اجتماعی ،فرهنگی،تولید و زیربنایی ایجاد خواهد شد. یک بخش هم مباحث مدیریتی نیروی انسانی و مباحث فناوری را انجام خواهد داد .** یکی از هدف ها در احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بازگرداندن استقلال به نظام بودجه ریزی و اداره کشور بود ، با تصویب این طرح این هدف چقدر تامین می شود ؟

- سازمان ها اصولا از نظر حقوقی مستقل هستند، ولی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مطابق قانون مستقیما پاسخگوی رئیس جمهور است .یعنی رئیس جمهور می تواند خودش این سازمان را اداره کند و یا کسی را منصوب کند .

فرق سازمان با معاونت این است که سازمان استقلالی در اظهار نظرها و بررسی ها و مطالعاتش دارد و نظراتش را به رئیس جمهور اعلام می کند و رئیس جمهور آن مواردی را که می پذیرد حمایت و پیگیری می کند و آنها را موافق نباشد ، دنبال نمی کند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی می تواند نظرات کارشناسی خود بطور مستقل در زمینه برنامه ریزی بودجه ریزی ، نظارت و مدیریت و در کل در مورد مسایل مربوط به اداره کشور را ارایه کند ولی تصمیم نهایی با دولت ، رئیس جمهور و مجلس است.

سازمان مدیریت اصولا یک سازمان کارشناسی است و نمی تواند برای دولت و رئیس جمهور تعیین تکلیف کند. بر حسب اختیاراتی که دارد ، تصمیماتی برای دستگاهها می گیرد و در نهایت این تصمیمات را در قالب لایحه به دولت پیشنهاد می کند و تصمیمات در سطح کلان با کمک دولت و رئیس جمهور گرفته می شود .** چه زمانی شاهد شروع فعالیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی جدید خواهیم بود؟

- وقتی طرح تصویب شد بر اساس آن باید وظایف سازمان مشخص شود بعد از آن نمودار و پست های سازمان به تصویب برسد و سپس کارکنان جانمایی و منصوب بشوند.

این مسیر منطقی و طبیعی است ولی می شود راه میانبر رفت و سازمان را ایجاد کرد ،پس از آن در داخل سازمان این کارها را انجام داد، الان بحث های کارشناسی در مورد انتخاب یکی از این راهها جریان دارد.

نخست می تواند کار ادغام دو معاونت صورت بگیرد و رئیس سازمان منصوب شود و پس از آن شروع به تعریف وظایف و تعیین نمودار و غیره شود ؛ ما تلاش می کنیم هر چه زودتر این کار انجام شود .** در هشت سال گذشته چه اتفاقی برای نظام برنامه ریزی و مدیریتی کشور افتاد؟

- در این مدت ضرباتی خورده اگر ضربه هم نمی خورد باز هم نیازمند ارتقا سرمایه انسانی بودیم.
تعدادی از همکاران خوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق به دلیل کم مهری هایی که بوده از سازمان رفته اند یا از بازنشستگی زود هنگام استفاده گرفته اند . باز اگر همه نیروها بودند ،با رویکرد جدید نیازمند جذب نیروی های نخبه بودیم ، سازمانی که هدایتگر توسعه کشور است باید در آن بهترین نیروها مستقر بشوند این نیازی است که باید برآورده بشود ./ سیاست ما

دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری از افزایش اختیارات دستگاههای دولتی در بودجه ریزی و خرج کردن بودجه خبرداد و تاکید کرد سازمان مدیریت جدید در جزئیات فعالیت دستگاهها و اینکه چه بخرند و چه نخرند دخالت نخواهد کرد.
 
بنظر شما تغییر سیستم اقتصادی دولت و حذف افرادی مثل دکتر طیب نیا به چه میزان به تحقق وعده های اقتصادی دولت کمک کرد؟
زیاد
10%
 
متوسط
10%
 
کم
78%