یادداشتی به بهانه انتقاد به مذاکرات هسته ای!

بازدید : 3,797
۱۳۹۳ پنج شنبه ۱۸ ارديبهشت
قاعده گفتگو 
 
 
 
عقلانیت ارتباطی مبتنی بر نقش اجتماعی زبان است که کنش ارتباطی را میان انسان ها شکل میدهد.
 
به همین منظور مدارا مفهومی است برای تحقق مراحل ابتدایی گفت وگو که امری ضروری است اما باید توجه داشت که میان بردباری منفی که پیشنهاد دوره ی مدرن است و تعاون مثبت که پیشنهاد مذاهب و حکمت های شرقی است فاصله ای بس عظیم وجود دارد.
 
گفت و گو اگر بخواهد به عنوان یک پارادیم تازه در جهان مطرح شود باید مبنای خود را از مرحله بردباری منفی به مرحله ی تعاون مشترک تعالی بخشد.
 
مشارکت در گفتگو و ظهور عقلانیت ارتباطی متکی بر چهار پیش فرض است که بدون اعتبار دهی به آنان از سوی شرکت کنندگان در مباحثه هیچ کلمه ای به وجود نمی آید و هیچ سخن اخلاقی ای شکل نمیگیرد این پیش فرض ها که چون اصول اخلاقی وجود دارند و بدون آنها نه سخنی دانسته میشود و نه سخنی را میتوان به بوته ی نقادی گذاشت عبارت اند از :
 
1- فهمیدنی بودن
 
2- صداقت
 
3- درستی
 
4- صدق
 
بر پایه ی همین پیش فرض است که یک مکالمه و گفت گوی خردمندانه میتوان شکل داد.
 
از سوی دیگر به پیش زمینه ی دیگری باید عنایت شود که بدون عبور از آن نمیتوان به وادی گفت و گو وارد شد در این زمینه "جدال شناسی" که وجه غالب قرن بوده و در تئوری برخورد فرهنگ ها از سوی هانتینگتون ارائه شده که به نظر میرسد برای شفاف کردن عرصه های سیاسی _فکری گفت و گو لازم است چرا که طرح تئوری "گفت و گوی تمدن ها" نیز بدون بررسی زمینه های جنگ و نزاع و بدون مطالعه ی وسیع در موضوع "جدال شناسی"طرحی ناقص خواهد بود.
 
پدیده ی گفت و گو میان ملت ها بر پایه ی قرائت خاصی از انسان قرار دارد که در آن آدمی موجود اجتماعی و در متن جامعه وهمراه با دیگر انسانها معنا پیدا میکند.انسان شناختی بر جنبه ی جمعی وجود انسان پی ریزی شده و در واقع دریافتی اومانیستی از آن در خود جای داده است بنابراین همین تلقی انسانشناختی ثابت کرده است که فقط آن بخش از فرهنگ ها و ملت ها توانسته اند به حیات خود ادامه دهند که دارای "قدرت مبادله" و "گفتن" و "شنیدن" بوده اند.
 
گفتن و شنیدن کوششی دوجانبه یا چند جانبه است برای نزدیک شدن به حقیقت و دست یافتن به تفاهم و به همین دلیل مذاکرات نه نسبتی با شکاکان دارد و نه از آن کسانی است که حقیقت را در چنگ تصرف خویش می پندارد بلکه او چهره ی زیبا ولی پوشیده ی خود را به آحاد مردم نشان می دهد.
 
این تئوری کاملا در جهت موازی تفکری که در ایران و غرب مبتنی بر تندروی و افراطی گری است را نشان میدهد و هرکدام آن را نامی نهاده مانند مقاومت و پایداری در ایران و حقوق بشر در آمریکا و غرب که باید به جد از آن دوری جست و همواره آن را مورد نقد قرار داد.
 
یادمان باشد گفت وگو مشارکت و پیوند متقابل بین المللی از اجزای ضروری حل مسئل در تمام زمینه های اقتصادی و هسته ای بوده که به صلح پایدار و ترسیم آینده روشن منتهی میشود. 
 
 
متن از یک کاربر ناشناس
 
 
 
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
نظرات بینندگان
انتشار یافته : 1
ایران  | ۱۳۹۳ جمعه ۲۶ ارديبهشت
1
0
پاسخ
گفتگو بر اساس تفاهم واحترام مقابل به هیچ عنون ملت حاضر نیستند یر بار زور واستتعمار وزو گویی دولتهی غربی وبخصوص امریکا بروند هدف امام راحل وسخنرانیهای ایشان چه بوده وامام راحل به چه منطورانقلاب کر دند ایا اهداف امام وشهدا فرموش شود ودوبا ره زیر بار زور واستعمار رفت اگر احترام متقابل وباتوجه به احترام به حقوق حقه ملت ایران باشد اشکالی ندا رد
captcha