يك استاد دانشگاه تهران گفت كه بسياري از مشكلات ما به دليل عقب‌ماندگي هولناك در علوم انساني به وجود آمده است. 
 
ابراهيم فياض استاد علوم اجتماعي دانشگاه تهران و صادق زيبا كلام استاد علوم سياسي اين دانشگاه در كرسي آزادانديشي دانشگاه امام صادق (ع) كه از سوي بسيج دانشجويي اين دانشگاه در سالن همايش‌هاي دانشگاه امام صادق برگزار شد، مناظره كردند.
 
در ابتداي اين مناظره فياض با بيان اينكه مرجعيت علمي بايد طبق گفته مقام معظم رهبري به صورت جدي‌تري دنبال شود، گفت: اكنون در دانشگاه‌ها داراي نيروهاي با استعدادي هستيم و در واقع همه چيز داريم و بايد در جهت اين مرجعيت علمي به صورت جدي‌تري حركت كنيم. 
 
فیاض در ادامه با بيان اينكه ساختاري بدون چارچوب تئوريك وجود ندارد، تصريح كرد: ما به عنوان دانشگاه بايد ساختار را بازتوليد كنيم. 
 
اين استاد دانشگاه با يادآوري اينكه جمهوري اسلامي ايران به عنوان ساختاري در دنياي امروز سرپاي خود ايستاد، تاكيد كرد: اين ايستادگي ادامه پيدا كرد و وارد صحنه جهاني شديم و اكنون مي‌توان حضور ايران در صحنه‌هاي جهاني را به خوبي دريافت. 
 
فياض با تاكيد بر اينكه مبناي اساسي فقاهت ما حفظ نظام اجتماعي است، تصريح كرد: حاكم‌ترين و واردترين اصل فقهي ما نيز حفظ نظام اجتماعي به شمار مي‌رود و هر چه نظام اجتماعي را بر هم بزند، مردود است. 
 
فیاض اضافه كرد: مبناي حكومت اسلامي نيز بر حفظ نظام اجتماعي است و ائمه پادشاهان حفظ نظام اجتماعي به شمار مي‌روند. امام خميني (ره) هم به حفظ نظام اجتماعي فكر مي‌كرد و در مبارزات خود حفظ نظام اجتماعي را مدنظر قرار مي‌داد. 
 
اين استاد دانشگاه در ادامه قسمت‌هايي از تاريخ انقلاب را بيان كرد و يادآور شد: در بعضي موارد زماني كه مسئله‌اي پيش آمده و چارچوب اسلامي به هم مي‌خورد علما وارد صحنه شده و مانند ميرزاي شيرازي در قضيه تنباكو عمل مي‌كردند. 
 
فياض ادامه داد: امام خميني (ره) هيچگاه در مبارزات خود نخواستند كه نظام را بر هم بزنند و انقلاب ما از نظر جامعه‌شناسي براي بر هم زدن نظام نبود البته امام به دنبال اصلاحات بود و در واقع اصلاح‌طلبان واقعي پيامبران هستند و زماني كه بحث اصلاحات مطرح مي‌شود انتقاد نيز همراه آن مي‌آيد. همانطور كه امام خميني (ره) شاه را نصيحت مي‌كرد و مي‌خواست كه با نصيحتش وضعيت را اصلاح كند. 
 
ابراهیم فیاض يادآور شد: بعضي اصلاح‌طلبان كه امروز شعار آزادي همجنسگرايي را مي‌دهند در روزهاي پس از پيروزي انقلاب در كميته حضور داشته و افراد را بدون محاكمه اعدام مي‌كردند و امروز همين افراد در شبكه‌هاي خارجي شعار آزادي سر مي‌دهند. 
 
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه حفظ نظام اجتماعي و زندگي مردم بنيادي‌ترين اصل در اسلام به شمار مي‌رود، جمهوريت را در بطن اسلامي عنوان كرد و افزود: جمهوريت و اسلاميت از همين جا به هم مرتبط هستند. 
 
فياض با تاكيد بر اينكه فقها در دين اسلام با خشونت مخالف هستند، به بيان رويدادهايي از دوران قبل و پس از انقلاب و خشونت‌هاي آن زمان و مخالفت فقها با چنين خشونت‌هايي پرداخت. 
 
فیاض در ادامه با تاكيد مجدد بر اينكه زندگي مردم مهم بوده و جمهوري اسلامي ايران براي بهتر شدن و حفظ زندگي مردم است، تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران حكومتي هنجاري است و چون نظام اجتماعي با هنجار حفظ مي‌شود و ارضاي غرايز نيز به صورت شرعي هنجاري است، در نتيجه نظام اسلامي به دنبال حفظ نظام اجتماعي است و نظام اجتماعي از ديد جمهوري اسلامي مهم به شمار مي‌رود. 
 
اين استاد علوم اجتماعي دانشگاه تهران ادامه داد: در چنين نظامي يك فراساختار به وجود مي‌آيد كه تمام بحران‌ها را از بين خواهد برد و مانند بعضي كشورها دچار تضاد ساختاري نخواهيم شد و يك آرامش در جامعه به وجود مي‌آيد. 
 
فياض با بيان اينكه پيشرفت‌هاي اجتماعي كه بر اساس بي‌عدالتي شكل گرفته و به دليل تضاد ساختارها اجرايي مي‌شود مورد قبول نيست، خاطرنشان كرد: ما اعتقادي به پيشرفتي كه بر اساس بي‌عدالتي شكل گرفته و همراه با فساد و فاصله طبقاتي است، نداريم. 
 
فیاض با تاكيد بر اينكه پيشرفت بنيان جامعه اسلامي به شمار مي‌رود، پيشرفت غربي را بر اساس تضاد عنوان كرد و نتيجه چنين پيشرفتي را جنگ برشمرد و افزود: چنين پيشرفتي از ديدگاه ما قابل قبول نيست. 
 
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در ساختار جمهوري اسلامي ايران جنگ جهاني جايي نداشته و ما چنين جنگي را نمي‌خواهيم، ‌گفت كه جنگ جهاني را آنها به وجود مي‌آورند و افرادي كه بحث ظهور امام زمان (عج) و جنگ جهاني در آن زمان را مطرح مي‌كنند، نادانند زيرا به قول آيت‌الله بهجت حضرت وليعصر براي صلح مي‌آيد. 
 
فياض مبناي تئوريك تمدن غربي را فقر جهاني عنوان كرد و افزود: ما غناي جهاني را مي‌خواهيم. 
 
در ادامه اين مناظره زيبا كلام با اشاره به سخنان فياض گفت: آقاي فياض مي‌گويد نظام اجتماعي جمهوري اسلامي خوب است و از شرقي‌ها و غربي‌ها بهتر به شمار مي‌رود اما بعد از گذشت 31 سال از پيروزي انقلاب اسلامي با افزايش فقر، فحشا، فرار دختران، اعتياد و حتي كاهش سن اعتياد مواجهيم و من نمي‌دانم آقاي فياض چه چيزهايي را ديده است كه اينگونه اميدوار است. 
 
زیبا کلام در ادامه با اشاره به اينكه خود در ابتداي تحصيلاتش در رشته فني و مهندسي به تحصيل پرداخته است، گفت: ذات مهندسين و رياضييات اين است كه ذهن شما را منضبط مي‌كند در حالي كه در علوم انساني اين طور نيست. 
 
اين استاد دانشگاه افزود: در علوم انساني بسياري تئوري در خصوص تحليل پديده‌ها وجود دارد و آنها كاري به عالم واقع ندارند. 
 
زيبا كلام با بيان اينكه در دوم خرداد بسياري از همكاران بنده گفتند كه به دليل اينكه طبقه متوسط در زمان آقاي هاشمي متولد و بارور شده و اين طبقه از قدرت دور بوده است در دوم خرداد قدرت سياسي را به دست گرفت، يادآور شد: در تير 84 نيز عليرغم همه تصورات احمدي‌نژاد پيروز انتخابات شد و به نظر بنده احمدي‌نژاد در آن سال 17 ميليون راي آورد و باز هم اينگونه تبيين شد كه طبقه متوسط از قدرت سياسي دور شده و در اين دوره قدرت را به دست گرفته‌اند. البته اين ديدگاه در انقلاب مشروطه و انقلاب امام خميني (ره) مطرح شد. 
 
اين استاد علوم سياسي دانشگاه تهران با ابراز انتقاد از وضعيت علوم انساني در كشور تصريح كرد: بخش عمده‌اي از مشكلات ما به عقب‌ماندگي هولناك در علوم انساني باز مي‌گردد و حتي اين علوم انساني اگر بخواهد افراد را بي‌دين كند، توانايي اين كار را ندارد زيرا بسيار ناتوان است. 
 
زيبا كلام در ادامه سخنان خود به جمهوري اسلامي ايران و انقلاب اسلامي اشاره كرد و گفت: بعد از پيروزي انقلاب و تشكيل جمهوري اسلامي افراد مختلف تازه شروع به نظريه‌پردازي در خصوص جمهوري اسلامي كردند درست شبيه ماركسيست‌ها كه بعد از وقوع حادثه‌اي شروع به نظريه‌پردازي مي‌كنند. 
 
زیبا کلام يكي از دلايل وقوع انقلاب در ايران را وجود استبداد در رژيم حاكم عنوان كرد و گفت: در كشور آزادي سياسي، انتخابات، احزاب و اجتماعات وجود نداشت، قوه قضائيه و مجريه مستقلي نداشتيم و نارضايتي عميق بر لايه‌هاي جامعه بوجود آمده بود و همه اين عوامل دست به دست هم داده و پيروزي انقلاب را رقم زدند. 
 
اين استاد دانشگاه يادآور شد: در جامعه‌اي كه در سال 57 و به هنگام انقلاب 35 ميليون نفر جمعيت و 5 يا 6 هزار نفر زنداني سياسي داشت را با جامعه امروز كه با جمعيت 70 ميليوني زندانيان سياسي‌اش به بيش از 500 نفر هم نمي‌رسد، ‌مقايسه كنيد. 
 
زيباكلام افزود: در اوايل پيروزي انقلاب با جمعيت هزار دانشجو 5 هزار زنداني سياسي داشتيم و اين عدد خود نشان مي‌دهد چه نظامي در ايران حاكم بوده است و مخالفت با چنين نظامي امري بديهي به شمار مي‌رود. 
 
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه يك نظام استبدادي را نمي‌توان يافت كه عليه‌اش مبارزه صورت نگرفته باشد، اظهار داشت:‌ مبارزه با رژيم‌هاي استكباري در ايران هم اتفاق افتاد، با يك استثناي عجيب. 
 
زیباکلام اضافه كرد: تمام مبارزات عليه استبداد مانند چين، ويتنام، نيكاراگوئه يا انقلاب اكتبر كه ضد مذهب بودند يا در بهترين حالت كه ضد دين نبودند مانند انقلاب الجزاير به دين نيز كاري نداشتند و در چنين شرايطي در ربع آخر قرن 20 انقلاب به وقوع پيوست كه به نام خدا بود و حتي گروه‌هاي غيراسلامي هم به نام خدا اعلاميه مي‌دادند حتي رهبر انقلاب ايران هم يك رهبر مذهبي هفتاد و چند ساله مذهبي بود. 
 
اين استاد دانشگاه همچنين يادآور شد: در سال 57 كه يك نهضت در جريان بود و آرام آرام تبديل به يك انقلاب مي‌شد، مطالعات زيادي بر روي اين نهضت صورت گرفت كه دين در كجاي اين مبارزه قرار داشت و در واقع از چه زماني وارد اين مبارزه شد؟ 
 
زيباكلام افزود: اگر مبارزه عليه رژيم شاه توسط حزب توده، ملي مذهبي‌ها و گروه‌هاي مختلف اجتماعي سازماندهي مي‌شد، جاي تعجب نداشت كه انقلاب ايران مانند ديگر انقلاب‌ها مي‌شد و حتي در ايران تا اوايل دهه 40 اسلامگرايان سردمدار مبارزه عليه شاه نبودند اما در دهه 40 و سال‌هاي نخست دهه 50 يك تغيير و تحول بنيادين در نهضت مبارزاتي اتفاق افتاد و نگاه تغيير كرد.
 
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
نظرات بینندگان
انتشار یافته : 1
امیر مسعود امین پور  | ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ دي
1
1
پاسخ
سلام
لطفا امکان دانلود کتابهای استاد فیاض را ایجاد کنید
سپاسگذارم
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
مناظره بسیارجالب ابراهیم فیاض وصادق زیبا کلام در موضوع علوم انسانی در دانشگاه امام صادق(ع)
 
الویت رئیس جمهور منخب1400درحل آسیبهای اجتماعی باید کدامیک از موارد زیر باشد؟
بیکاری
49%
 
بی خانمانی
3%
 
فقر
30%
 
ازدواج
17%
 
اجرای عدالت به ویژه در پرداخت دستمزدها از دغدغه‌های همیشگی‌ام بوده است
اجرای عدالت به ویژه در پرداخت دستمزدها از دغدغه‌های همیشگی‌ام بوده است
بازدید : ٧٩
حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی: نیازمند یک تفکر بنیادی با محوریت حوزه انقلابی هستیم
حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی: نیازمند یک تفکر بنیادی با محوریت حوزه انقلابی هستیم
بازدید : ٦٨٩
رضا غلامی: مراکز مسئول به وظیفه خود در قبال الگوی پیشرفت درست عمل نکرده اند
رضا غلامی: مراکز مسئول به وظیفه خود در قبال الگوی پیشرفت درست عمل نکرده اند
بازدید : ٥٢٤
بررسی جریان شناسی جهانی ترامپ و ضد ترامپ در آخرین برنامه جهارن آرا
٠١:١٩:٥٦
بررسی جریان شناسی جهانی ترامپ و ضد ترامپ در آخرین برنامه جهارن آرا
بازدید : ١١٧٧
انقلاب اسلامی چالشی تمدنی است/ انقلاب درمواجهه با موانع قوی‌تر شد | گفتگو با مهدوی زادگان
انقلاب اسلامی چالشی تمدنی است/ انقلاب درمواجهه با موانع قوی‌تر شد | گفتگو با مهدوی زادگان
بازدید : ٨٨٣
۱۰ چالش اصلی علوم انسانی در ایران/ تمام بیراهه‌های علوم سیاسی | گفتگوی مشروح با خرمشاد
۱۰ چالش اصلی علوم انسانی در ایران/ تمام بیراهه‌های علوم سیاسی | گفتگوی مشروح با خرمشاد
بازدید : ٦٦٩
شجاعی: تصمیمات عجولانه باعث ایجاد وزارت ورزش و جوانان شد/فیاض: ادغام به ضرر جوانان شد | مشروح مناظره بررسی مشکلات جوانان
٠١:٣٨:٣٧
شجاعی: تصمیمات عجولانه باعث ایجاد وزارت ورزش و جوانان شد/فیاض: ادغام به ضرر جوانان شد | مشروح مناظره...
بازدید : ٤٥٢٩
پژوهشکده‏ی تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی چه کارکردی دارد؟ | گفتگو با دکتر زاهد زاهدانی
پژوهشکده‏ی تحول و ارتقای علوم انسانی و اجتماعی چه کارکردی دارد؟ | گفتگو با دکتر زاهد زاهدانی
بازدید : ٣٦٦٧
مناظره زیباکلام و حق‌شناس با الله‌کرم و خضریان درباره آمریکا در همایش "زنده‌باد مرگ بر آمریکا"
مناظره زیباکلام و حق‌شناس با الله‌کرم و خضریان درباره آمریکا در همایش "زنده‌باد مرگ بر آمریکا"
بازدید : ٥٥٩٧
بیداری اسلامی یا بهار عربی؟ |مناظره سیاسی بین آقایان صادق زیبا كلام و عباس سلیمی نمین
بیداری اسلامی یا بهار عربی؟ |مناظره سیاسی بین آقایان صادق زیبا كلام و عباس سلیمی نمین
بازدید : ٦١١٨
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو