رئیس ستاد انتفاضه و قدس گفت: امام (ره) با اعلام روز جهانی قدس که در پایان یک ماه عبادت و مربوط به کل امت اسلامی بود، تمام نگاه ها را به دشمن مشترک مسلمانان یعنی رژیم صهیونیستی جلب کرد.
 
مهر: تردیدی نیست که دوران اشغالگری صهیونیست ها را به دو دوره می توان تقسیم بندی کرد، یکی سالهای پیش از انقلاب اسلامی و دیگری دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی. چرا که رهبران این انقلاب یکی از اولویت های خود را حمایت از مظلومین در سراسر عالم و در راس آن ملت مظلوم و رانده شده فلسطین عنوان کردند. مسئله ای که با تعیین جمعه آخر ماه مبارک رمضان بعنوان روز قدس از سوی بنیانگذار انقلاب حضرت امام خمینی(ره) رنگ و بویی متفاوت به خود گرفت و در تمام ۳۸ سال عمر انقلاب در جایگاه نخست مسائل سیاست خارجی ایران نشست.
 
در ادامه پرونده « قبله اول، مسئله اول» به مناسبت یوم الله قدس، در خصوص ابعاد مختلف اهمیت این روز بزرگ که به ابتکار و دعوت امام راحل (ره) همه ساله در ایران و دیگر کشورهای دنیا با شکوه و عظمت خاصی برگزار می شود، با سردار رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به گفتگو نشستیم.
 
سردار شریف در خصوص نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان «روز قدس» توسط امام (ره) و اهمیت مساله فلسطین اظهار داشت: وقتی در یک کشوری انقلاب می شود هم در مسائل سیاست داخلی آن کشور تحولات عظیمی اتفاق می افتد و هم در زمینه سیاست خارجی آن کشور؛ به ویژه اگر آن انقلاب، انقلابی باشد که «گفتمان» جدیدی را مطرح کند، این گفتمان خارج از مرزهای آن کشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
 
وی افزود: امام (ره) با اعلام روز جهانی قدس که در پایان یک ماه عبادت و مربوط به کل امت اسلامی بود، تمام نگاه ها را به دشمن مشترک مسلمانان یعنی رژیم صهیونیستی جلب کرد.
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس نامگذاری «روز قدس» را باعث از بین رفتن بزرگترین استراتژی اسرائیلی ها که به فراموشی سپردن مساله اشغال فلسطین بود، دانست و گفت: «روز قدس» این توطئه را که مساله فلسطین شامل مرور زمان بشود، خنثی کرد. قبل از نامگذاری روز قدس نیز مساله فلسطین مطرح بود اما این فرصت که هر ساله تکرار شود وجود نداشت.
 
سردار شریف با اشاره به دو استراتژی در سرزمین فلسطین گفت: یک استراتژی مبتنی بر جهاد و مبارزه است و استراتژی دیگر مبتنی بر سازش، صلح و فراهم کردن امور از طریق دیپلماسی است. انتفاضه جدید که در اوج مشغولیت جهان اسلام در سرزمین فلسطین شکل گرفت نشان داد نسل سوم و چهارم فلسطینی ها به آرمان آزادسازی «بیت المقدس» و سرزمین خود وفادار هستند و خود را با سرنوشت حکام عرب گره نزده اند.
 
وی ادامه داد: اسرائیلی ها آرزوهای زیادی دارند و برای آن طراحی نیز می کنند تا بتوانند به امنیت ما دست اندازی کنند؛ طبیعتا حضور مردم و طراوت و شادابی آنها در روز جهانی قدس نقطه آماج آن رژیم صهیونیستی است در امنیت ملی ما و دلگرمی رزمندگان فلسطینی موثر است. یکی از بزرگترین دستاوردهای روز جهانی قدس امسال می تواند مقابله با این موضوع باشد که کشورهایی که تاکنون روابط پنهانی با اسرائیل داشته اند مثل ترکیه و عربستان به خودشان جرأت می دهند که این روابط را علنی کنند.
 
 
سردار رمضان شریف رئیس ستاد انتفاضه و قدس در خصوص نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان «روز قدس» توسط امام (ره) و اهمیت مساله فلسطین اظهار داشت: وقتی در یک کشوری انقلاب می شود هم در مسائل سیاست داخلی آن کشور تحولات عظیمی اتفاق می افتد و هم در زمینه سیاست خارجی آن کشور؛ به ویژه اگر آن انقلاب، انقلابی باشد که «گفتمان» جدیدی را مطرح کند، این گفتمان خارج از مرزهای آن کشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
 
وی افزود: طبیعی است که خیلی ها نگاه می کنند تا ببینند آن انقلاب و بنیانگذار آن چگونه نگاهی به مسائل اساسی در دنیا دارد؟ انقلاب اسلامی که در بهمن ۵۷ به پیروزی رسید در ابتدا تاثیر عمیقی در تغییر سیاست های داخلی و خارجی داشت و از آنجایی که بنیانگذار انقلاب نیز یک فقیه و مجتهد برخاسته از خاستگاه دینی و معنوی بود، به شدت در معرض نگاه و قضاوت افکار عمومی اعم از نخبگان و مردم عادی بود.
 
سردار شریف با طرح این سوال که خیلی ها می خواستند ببینند نگاه امام (ره) در حوزه سیاست خارجی و تحولات منطقه ای چیست؟ گفت: امام (ره) با اعلام روز جهانی قدس که پایان یک ماه عبادت و مربوط به کل امت اسلامی بود، تمام نگاه ها را به دشمن مشترک مسلمانان یعنی رژیم صهیونیستی جلب کرد.
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس با تاکید بر اینکه نامگذاری روز قدس تاثیر شگرفی در موضوع نگاه امت اسلامی به مساله فلسطین داشته است، افزود: موضوع دوم در ابتدای انقلاب تعطیلی سفارت اسرائیل و بازگشایی سفارت فلسطین در ایران بود؛ نگاه بنیانگذار انقلاب به مساله فلسطین نگاهی عمیق بود.
 
امام (ره) با اعلام «روز قدس» تمام نگاه ها را به رژیم صهیونیستی جلب کرد
 
وی با اشاره به حضور اسرائیلی ها قبل از انقلاب در ایران تصریح کرد: بخش عمده ای از شئونات کشور در این دوران تحت تاثیر اسرائیلی ها بوده است. بنابراین تغییر نگاه در بعد داخلی و توجه ویژه در بعد خارجی توانست نگاه ها را به مساله فلسطین معطوف سازد. زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست در صدر اخبار جهان بود و توجه تمام دنیا به تصمیمات اولیه در ایران بود و این تصمیمات ژرفای نگاه بنیانگذار انقلاب را به موضوعات مشخص می کرد. تصمیمات ابتدایی انقلاب تصمیماتی راهبردی و استراتژیک است که در طول زمان معمولا تغییری نمی کند.
 
سردار شریف ادامه داد: پیوند عمیقی بین رژیم شاهنشاهی و اسرائیل وجود داشت و شکستن این پیوند و اتصال موضوع فلسطین و نامگذاری روز جهانی قدس یکی از ابعاد مهم انقلاب است. بعد دیگر، مساله فلسطین و نگاهی که اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام در این موضوع داشتند، بود. در طول ۶۸ سال که از اشغال فلسطین می گذرد و بیش از ۳۰ سال آن مربوط به پیش از انقلاب اسلامی می شود انسان های زیادی راهکارهایی ارائه کردند تا یک نوع وحدت در جهان اسلام پیرامون مساله فلسطین به وجود بیاورند، اما هیچ کدام نتوانست عمق و جایگاهی که «روز قدس» به وجود آورد را به وجود بیاورد.
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس نامگذاری «روز قدس» را باعث از بین رفتن بزرگترین استراتژی اسرائیلی ها که به فراموشی سپردن مساله اشغال فلسطین بود، دانست و گفت: «روز قدس» این توطئه را که مساله فلسطین شامل مرور زمان بشود، خنثی کرد. قبل از نامگذاری روز قدس نیز مساله فلسطین مطرح بود اما این فرصت که هر ساله تکرار شود وجود نداشت.
 
وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته حدود ۱۵۰ مقاله و تحلیل در رسانه های معتبر دنیا راجع به موضوع فلسطین منتشر شد، افزود: این نشان می دهد که نسل جدید و افکار عمومی دنیا نسبت به مساله فلسطین آگاه شده اند. صرف نظر از اینکه حق به کدام یک از طرفین داده شود، اصل زنده بودن مساله فلسطین اهمیت دارد.
 
نامگذاری «روز قدس» باعث از بین رفتن بزرگترین استراتژی رژیم اسرائیل شد
 
سردار شریف تصریح کرد: تصور اسرائیل این بود که نسل اول فلسطین پیر شده و از دنیا می روند و در نسل های دیگر این موضوع به فراموشی سپرده می شود. یکی از موضوعاتی که در عرصه افکار عمومی بیشترین تاثیر را برای عدم فراموشی مساله فلسطین داشته است نامگذاری روز قدس است.
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس با تاکید بر اینکه هر سال یک بار مسال فلسطین تکرار می شود، خاطرنشان کرد: در طول همین یک سال اخیر فلسطینی ها تنها ۲۸۵ شهید در انتفاضه سوم تقدیم کردند. در هنگامی که همه نگاه ها معطوف به انقلاب اسلامی بود نامگذاری «روز قدس» تاثیر تعیین کننده ای در زنده نگه داشتن مساله فلسطین و مشخص کردن دشمن مشترک مسلمانان داشت. این نامگذاری کمک قابل توجهی به وحدت جهان اسلام نیز کرد.
 
وی با بیان اینکه نمی خواهم بگویم که فقط نامگذاری روز جهانی قدس توسط حضرت امام (ره) موجب تحولات بعدی شد، ادامه داد: «وقوع انقلاب اسلامی»، «گفتمان انقلاب اسلامی»، «نامگذاری روز جهانی قدس»، «الگو گرفتن فلسطینی هاو لبنانی ها» و «تشکیل جبهه مقاومت» در راستای الهام بخشی انقلاب اسلامی بوده است. مطالبات و تدابیر مقام معظم رهبری پس از امام (ره) همچنان در موضوع مبارزه با رژیم صهیونیستی استمرار داشته است. اگر شما امروز می بینید که این موضوع زنده است، واقعیتی است که از انقلاب اسلامی گرفته شده است.
 
سردار شریف با اشاره به جنگ اسرائیلی ها با اعراب پیش از انقلاب اسلامی تاکید کرد: معادله به این شکل بود که اگر تمام کشورهای عربی هم متحد شوند حریف اسرائیل نخواهند شد. تاثیر انقلاب اسلامی، کار را به جایی رساند که یکی از کشورهای کوچک اتحادیه عرب یعنی لبنان و گروه کوچکی به نام حزب الله برای نخستین بار در تاریخ موفق شد ارتش رژیم صهیونیستی را شکست دهد که این واقعیتی غیر قابل انکار است.
 
«حزب الله» برای نخستین بار توانست ارتش رژیم صهیونیستی را شکست دهد
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس تصریح کرد: با شکست ارتش اسرائیل از حزب الله پایه های تحلیل شکست ارتش عرب توسط رژیم صهیونیستی فرو ریخت. درگیری هایی که در جغرافیای جهان اسلام اتفاق افتاده ناشی از طراحی است که آمریکایی ها و اسرائیلی ها برای اینکه نگاه هایی که در مبارزه با اسرائیل تجمیع شده بود را متفرق کنند، است و متاسفانه در بخشی از راهبرد خود موفق بودند.
 
وی با اشاره به جنگ ۳۳ روزه، ۸ روزه، ۲۱ روزه و ۵۲ روزه گفت: در آن زمان همه نگاه ها و توجه ها معطوف به کمک به فلسطین و ظلم اسرائیل بود اما از زمانی که گروه های دست سازی مانند جبهه النصره و داعش را تدارک و سازماندهی کردند، تقریبا شرایط امنی برای اسرائیل به وجود آمد. پراکندگی و تفرق نقاط درگیری باعث شده است که اسرائیل در نقطه امنی قرار گیرد؛ البته این مساله دوام نخواهد داشت و با فروپاشی داعش، جبهه النصره و گروه های تکفیری این معادله از بین خواهد رفت و نگاه امت اسلامی به دشمن مشترک معطوف خواهد شد.
 
سردار شریف خاطرنشان کرد: تقریبا تمام تحلیل گران غربی اذعان کرده اند که اسرائیل در شرایط سختی قرار گرفته و در آستانه فروپاشی است؛ نه تنها مهاجرتی به اسرائیل صورت نمی گیرد بلکه موج معکوس مهاجرت وجود دارد و احساس ناامنی رو به گسترش است.
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس، انتفاضه سوم در فلسطین را یک روزنه جدید و رویش جدید برشمرد و افزود: این مساله با گروه های سنتی که با اسرائیل می جنگیدند متفاوت است.
 
انتفاضه سوم؛ روزنه و رویش جدید در فلسطین
 
وی با اشاره به دو استراتژی در سرزمین فلسطین گفت: یک استراتژی مبتنی بر جهاد و مبارزه است و استراتژی دیگر مبتنی بر سازش، صلح و فراهم کردن امور از طریق دیپلماسی است. اسرائیلی ها همواره خود را به عنوان انسان های برتر و شهروند درجه یک می دانستند و اعراب فلسطینی به عنوان شهروندان درجه دو و سه مورد برخورد قرار می گرفتند. انتفاضه جدید که در اوج مشغولیت جهان اسلام در سرزمین فلسطین شکل گرفت نشان داد نسل سوم و چهارم فلسطینی ها به آرمان آزادسازی «بیت المقدس» و سرزمین خود وفادار هستند و خود را با سرنوشت حکام عرب گره نزده اند.
 
سردار شریف با بیان اینکه سلاح هایی که در «انتفاضه سوم» به کار گرفته می شوند دست ساز و با ابتکار جوانان فلسطینی است، افزود: این مساله روزنه جدیدی است که در کنار تمام تلاش هایی که برای ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل می شود، اتفاق می افتد. آنها جهاد و مبارزه را بدون اتکا به دیگران ادامه می دهند و این مساله نشات گرفته از رفتار و نگاه انقلاب اسلامی است.
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس با تاکید بر اینکه عملکرد جبهه‌ای علیه اسرائیل شکل گرفته است، تصریح کرد: این جبهه هم اکنون برای جلوگیری از فروپاشی یکی از کشورهای حوزه «مقاومت» یعنی سوریه می جنگد و در ۵ سال گذشته نیز موفق بوده است.
 
وی در خصوص فراز و فرودهای برگزاری روز قدس پس از انقلاب اسلامی در ایران گفت: موج اول برگزاری این روز به دلیل شخصیت کاریزمایی حضرت امام (ره) و شور، حرارت و هیجان دوران انقلاب، دوران بسیار پررنگ تر و سنگین تری دارد. به صورت طبیعی وقتی با مبدا انقلاب فاصله می گیریم به دلایل مختلف مثل شرایط دفاع مقدس و رکود در سرزمین فلسطین با افت جمعیت مواجه بودیم اما در ۶، ۷ سال گذشته که مبارزات مردم فلسطین جدی تر شد ما شاهد تراکم بیشتر جمعیت هستیم.
 
نسل سوم و چهارم فلسطین به آرمان آزادسازی «بیت المقدس» وفادار هستند
 
سردار شریف در ادامه با اشاره به اینکه در یک مقاطعی اسرائیل با امپراطوری عظیم رسانه ای با همراهی آمریکا و هم پیمانان منطقه ای خود، شبهات زیادی در خصوص چرایی حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس وارد کردند، گفت: این شبهات همیشه مطرح است و وقتی اسرائیلی ها دانشمندان هسته ای ما را ترور کردند این فرصت به وجود آمد که ما برای تبیین چرایی مبارزه با اسرائیل و حمایت از فلسطین ما به ازای میدانی و عینی داشته باشیم.
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس تاکید کرد: متاسفانه بعضی اوقات ما موضوع حمایت از فلسطین و مبارزه با اسرائیل را به سطح جناح‌های سیاسی داخلی تقلیل می دهیم که این موضوع مثل خیلی از مباحث دیگر می تواند آسیب ببیند. ما از ۳ منظر یعنی تکلیف شرعی و دینی، حقوق بشر و منافع ملی به مسئله فلسطین نگاه می کنیم. امروز تنها کشوری که ما را به صورت میدانی تهدید می کند، اسرائیل است و این موضوع را کتمان نیز نمی کند. مخالفت اسرائیلی ها با مردم ایران و انقلاب اسلامی شفاف و روشن است.
 
سردار شریف دومین راهپیمایی بزرگ در جمهوری اسلامی ایران پس از راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، راهپیمایی روز جهانی قدس دانست و گفت: هنوز این راهپیمایی جایگزینی پیدا نکرده است و این نشان می دهد توجه ما به موضوع فلسطین، حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با اسرائیل جدی و پذیرفته شده است.
 
وی با اشاره به چگونگی انجام راهپیمایی روز جهانی قدس در ایام فتنه تصریح کرد: در آن زمان به دلیل عبور فتنه گران از قوانین جاری کشور شاهد ناامنی هایی در کشور بودیم که آسیب زیادی نیز به امنیت مردم وارد کرد؛ این موضوع هزینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت و برای اولین بار پس از انقلاب، شعارهایی در این سطح مطرح شد، اما در همان سال و سال های بعد از فتنه آمار حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس افزایش داشته است.
 
آمار حضور در راهپیمایی روز قدس پس از «فتنه» افزایش داشته است
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس با بیان اینکه حضور بیشتر مردم بیانگر این واقعیت است که مردم آن شعارها را نپذیرفته اند، خاطرنشان کرد: جامعه فهمید که این موضوع و شعارها مصرف داخلی دارد و برای ایجاد تقابل و چالش است نه برای منافع ملی، شرعی و حمایت از مظلومین. مردم فهمیدند که شعار «نه غزه، نه لبنان ...» مصرف داخلی دارد و برخاسته از بطن مردم نبود.
 
سردار شریف در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص حضور رسانه ها در راهپیمایی ها گفت: راهپیمایی ها در ایران به شدت مورد توجه رسانه ها و خبرنگاران داخلی و خارجی است. تمام رسانه ها با اهداف خاصی تاسیس می شوند و بخشی از رسانه‌های خارجی رابطه خوبی با جمهوری اسلامی ندارند و مسلم است که از این افراد علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند. در طول سال این رسانه ها برنامه هایی را برای تاثیرگذاری در جامعه ما اجرا می کنند و برای سنجش اثرگذاری آن، از فرصت هایی مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن و نظایر آن استفاده می کنند.
 
وی افزود: اگر جمعیت در راهپیمایی ها بیشتر شود آنها حس می کنند که مردم رفتار برخی مسئولین را به حساب کلیت نظام نگذاشته اند. از سوی دیگر، رسانه های همسو هستند که می خواهند بررسی کنند پس از سی و چند سال از گذشت انقلاب، نگاه مردم به نظام و حکومت و میزان دلبستگی و علاقه آنها به چه صورت است؟
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس با بیان اینکه برخی رسانه ها تلاش می کنند از جاهایی تصویربرداری کنند که قلت جمعیت را نشان دهند، اظهار داشت: حضور مردم آنقدر متراکم است که آنها نمی توانند این موضوع را کتمان کنند.
 
شعار «نه غزه، نه لبنان ...» برخاسته از بطن مردم نبود
 
سردار شریف خاطرنشان کرد: موضوع روز جهانی قدس یک موضوع نهادینه شده و پذیرفته شده در نزد مردم انقلابی ایران اسلامی است. همواره ما شاهد حضور معنادار مردم هستیم. اسرائیل با رفتارهای خود در سال های گذشته مثل حمایت از داعش و جبهةالنصره باعث شده است که حضور مردم در روز جهانی قدس متراکم تر شود.
 
وی گفت: اسرائیلی ها آرزوهای زیادی دارند و برای آن طراحی نیز می کنند تا بتوانند به امنیت ما دست اندازی کنند؛ طبیعتا حضور مردم و طراوت و شادابی آنها در روز جهانی قدس نقطه آماج آن رژیم صهیونیستی است در امنیت ملی ما و دلگرمی رزمندگان فلسطینی موثر است. یکی از بزرگترین دستاوردهای روز جهانی قدس امسال می تواند مقابله با این موضوع باشد که کشورهایی که تاکنون روابط پنهانی با اسرائیل داشته اند مثل ترکیه و عربستان به خودشان جرأت می دهند که این روابط را علنی کنند.
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس در ادامه افزود: قطعا اگر راهپیمایی روز جهانی قدس در اقصی نقاط کشورهای اسلامی باشکوه انجام شود، حتما باعث عقب نشینی برخی از کشورها از رفتارشان می شود و از ارتباط با رژیم صهیونیستی حیا خواهند کرد. وقتی موضوع حمایت از فلسطین و مبارزه با اسرائیل یک مطالبه همگانی است، کشورها جرأت نمی کنند حتی به شکل پنهانی رابطه تنگاتنگی با رژیم صهیونیستی داشته باشند.
 
سردار شریف ادامه داد: صدام برای اینکه برای خود محبوبیت ایجاد کند، چند موشک به اسرائیل زد، هر چند برخی از کارشناسان می گویند که این موشک ها فاقد سر جنگی بوده است، اما احساس بر این بود که اگر کسی با اسرائیل مبارزه کند، محبوبیت بیشتری خواهد داشت. این معادله هم اکنون به واسطه شیطنت های اسرائیلی ها در حال کمرنگ شدن است و قبح رابطه با اسرائیل در حال شکسته شدن است.
 
حضور مردم در روز جهانی قدس در امنیت ملی ایران موثر است
 
وی تصریح کرد: امیدوارم ملت ها امسال باشکوه بیشتری در مراسم روز جهانی قدس حضور پیدا کنند و اجازه ندهند برخی کشورها با رژیم صهیونیستی رابطه برقرار کنند.
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس در بخش دیگری از این گفتگو اظهار کرد: با جنایت هایی که اسرائیلی ها در سال های اخیر کرده اند، شاهد هستیم خیلی از NGOهای اروپایی که حتی مسلمان هم نیستند، برای همدردی و اقدام بشردوستانه به مسئله فلسطین توجه دارند و کمک می کنند.
 
سردار شریف گفت: اگر بخواهیم خیلی ساده و شفاف به گفتمان «جمهوری اسلامی» و «انقلاب اسلامی» بپردازیم، حرف و پیام جمهوری اسلامی، پیام قرآن کریم و پیامبر اعظم(ص) است که سعادت دنیا و آخرت برای بشر در صورتی است که اجازه ندهد به کسی «ظلم» شود. جمهوری اسلامی در حد توان خود در سی و چند سال گذشته هر جا که مظلومین عالم مورد هجمه قرار گرفته اند، پیش‌قدم بوده و این به دلیل نوع نگاه دینی و مذهبی به موضوع است و به همین دلیل ماندگار شده و رونق بیشتری دارد.
 
سردار شریف تاکید کرد: تا زمانی که ما در این مسیر که توسط قرآن کریم ترسیم شده گام برداریم قطعا خداوند به آن خیر و برکت خواهد داد. اگر قرار بود ما در دوران دفاع مقدس منتظر سازمان های بین المللی می ماندیم و منتظر بودیم تا از این طریق خرمشهر آزاد شود تقریبا آرزویی بود که جزو محالات بود.
 
نسل جدید فلسطین ناامنی را در اسرائیل گسترش داده است
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس ادامه داد: وقتی ملت ایران بدون توجه به سازمان های بین المللی خرمشهر را آزاد کرد طبیعتا این یک الهام بخشی و الگودهی است؛ زمانی که فلسطینیان به این فهم برسند که خودشان باید بیت المقدس را آزاد کنند و تبدیل به یک مطالبه و آرمان شود، مطمئن باشید این موضوع محقق خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه تمام مردم ما بزرگترین انتظارشان از رزمندگان اسلام آزادسازی خرمشهر بوده است، گفت: یعنی یک مطالبه عمومی برای آحاد جامعه به وجود آمد. در این شرایط ملت احساس کردند که به این مطالبه عمومی پاسخ داده شد و وقتی جمهوری اسلامی با مقاومت و مبارزه این کار را انجام می دهد فلسطینی ها یاد خواهند گرفت.
 
سردار شریف افزود: امروز ما شاهد هستیم که نسل جدید فلسطینی ها واقعا با انگیزه الهی و نگاه به فریضه جهاد مبارزه می کنند و شهید و زخمی می دهند. آنها امروز ناامنی را در سرزمین اسرائیل گسترش داده اند.
 
رئیس ستاد انتفاضه و قدس با بیان اینکه شبهات زیادی برای مقابله با مساله فلسطین مطرح می کنند گفت: خبرنگاران و نخبگان ما باید تلاش کنند و پاسخ های منطقی مستدل و عقلانی به مساله فلسطین بدهند.
 
وی ادامه داد: اسرائیل در حوزه تصرف سرزمین متوقف شده و پذیرفته که تا همین جا هم زیاد پیشروی کرده است.
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
رئیس ستاد انتفاضه و قدس گفت: امام (ره) با اعلام روز جهانی قدس که در پایان یک ماه عبادت و مربوط به کل امت اسلامی بود، تمام نگاه ها را به دشمن مشترک مسلمانان یعنی رژیم صهیونیستی جلب کرد.
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
41%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
14%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
44%