عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به حذف ارز مرجع برای خرید فیلم رادیولوژی مراکز خصوصی کشور، اظهارداشت: امسال را برای نظام سلامت، سال خاکستری پیش بینی کرده بودم که حالا ترجیح من بر این است که سال خاکستری تیره را برای نظام سلامت کشور در پیش خواهیم داشت.
 
دکتر عبدالرسول صداقت اظهارداشت: در حالی که اردیبهشت ماه رو به پایان است هنوز از بلاغ تعرفه های مصوب دولت برای بخش خصوصی خبری نشده است. در حالی که تعرفه های مصوب می توانست لایه نازک مرحمی بر زخم عمیق گرانه در رشته رادیولوژی باشد.
 
دبیر بیست و نهمین کنگره رادیولوژی ایران افزود: دست اندرکاران نظام سلامت از تقدیم همین مرحم ناچیز نیز امتناع نموده اند. این در حالی است که اخیرا مطلع شدیم با دستور مقام وزارت بهداشت، فیلم رادیولوژی مراکز خصوصی از گردونه ارز مرجع خارج و هنوز ارز مبادله ای به آن تعلق نگرفته است.
 
صداقت ادامه داد: نظر به اینکه افزایش صدقه گونه تعرفه های رادیولوژی هم در بخش خصوصی و هم دولتی، آنقدر ناچیز است که در آینده نزدیک نه تنها مشکلی از مشکلات جامعه رادیولوژی را حل نمی کند بلکه بیم آن می رود که با افزایش قیمت حاملهای انرژی در کشور، هزینه های فعلی به چند برابر می رسد. لذا، امید است دولت در آستانه تحول و تغییر خود، نویدی برای بیماران داشته باشد.
 
عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران در همین زمینه افزود: در حال حاضر، دیگر خواسته ما تنها افزایش تعرفه نیست. زیرا، افزایش تعرفه باعث کاهش بیماران و عدم توانایی بیماران در مراجعه به مراکز تصویربرداری می گردد. بلکه خواسته ما، تقویت بیمه ها و در نتیجه کاهش پرداختی مردم در شرایط موجود است.
 
صداقت در آستانه بیست و نهمین کنگره رادیولوژی ایران که قرار است از 24 تا 27 اردیبهشت ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار شود، اظهارداشت: همانگونه که اواخر سال گذشته در مقاله ای، سال 92 را برای سلامت، سال خاکستری پیش بینی کرده بودم. هم اکنون، خاکستری تیره را برای این پیش بینی ترجیح می دهم.
 
 
منبع:خبرگزاری مهر
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha