عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر فردی رفتاری داشته باشد که اعتقادش را به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مخدوش کرده یا محل تردید باشد، طبیعتا انتظار نداشته باشد که شورای نگهبان صلاحیتش را تایید کند؛ اما اگر در این چارچوب نباشد جمهوری اسلامی ایران یک کشور آزاد با معیارهای دمکراسی دینی است و طبیعتا هر کسی حق دارد حرفش را بزند.
 
کدخدایی افزود: شورای نگهبان مانع سخن گفتن یا طرح اعتراض های افراد نمی شود؛ اما باید در چارچوب قانون باشد، اگر این رفتار و گفتار، در چارچوب قانون بوده است، شورای نگهبان طبعا با کسی کاری ندارد؛ ولی اگر خلاف این قوانین بوده و این شرایط اصل 115 را مخدوش کند، طبیعتا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت اینگونه مسائل را مد نظر قرار خواهد داد.
 
کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان این نگرانی را دارد که با رد صلاحیت برخی نامزدها آشوب و اغتشاش شود و به همین دلیل تحت فشار باشد، اظهارکرد: شورای نگهبان همچنان که امام خمینی(ره) می فرمودند ، منافع عالی نظام را درنظر می گیرد و براساس قانون اساسی عمل می کند طبیعتا این شورا، قانون اساسی را در چارچوب منافع عالی نظام رعایت کرده و سعی دارد که تصمیماتش در همین چارچوب اتخاذ شود.
 
کدخدایی افزود: شورای نگهبان برای انتخابات آینده نیز همین گونه عمل خواهد کرد و از هیچ کسی بجز خداوند بزرگ ترس و واهمه ای ندارد. همه افرادی که در شورا هستند، مستقل می باشند و در تصمیماتشان، ترس از خدا را ملاک قرار می دهند نه ترس از دیگران را .
 
* شورای نگهبان تحت تاثیر احزاب و گروهها قرار نمی گیرد
 
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که این شورا تحت تاثیر احزاب، گروهها و جریان های سیاسی قرار نمی گیرد و در تصمیم های خود برای بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری فقط به قانون تکیه دارد.
 
کدخدایی درباره امکان تاثیر نظرات و دیدگاههای احزاب و گروهها بر شورای نگهبان افزود: در این شورا تنها موضوعی که ملاک بررسی قرار نمی گیرد احزاب، گروهها، جریانهای سیاسی یا نظرات آنان به صورت رسمی است.
 
کدخدایی گفت: شورای نگهبان بر اساس احزاب، گروهها یا جناحها تصمیم گیری نمی کند بلکه ملاک ما قانون و مقررات است، در انتخابات گذشته مانند مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری از تمام گروهها و جناحها حضور داشتند و شورای نگهبان هیچ ابایی ندارد که افرادی که واجد شرایط باشند، از هر حزب، گروه و جناح نظراتشان را اعلام نماید.
 
* شرایط نامزدها براساس قانون بررسی می شود
 
کدخدایی درباره وضعیت جسمی و یا سن نامزد ریاست جمهوری بیان کرد: درقانون تصریح نشده که رییس جمهوری چه توانایی هایی داشته باشد، یا اینکه اگر سلامت کامل جسمی دارد یا ندارد درباره آن اظهار نظر کنیم؛ اما شرایط مندرج در اصل 115 کلی تلقی می شود خصوصا برای اشخاصی که از یک مرحله عبور کردند و در گردونه رجال مذهبی و سیاسی قرار گرفتند، این افراد طبیعتا اشخاصی هستند که باید تواناییهای جسمی لازم را داشته باشند.
 
کدخدایی افزود: تا این دوره اشخاص ثبت نام کننده سن بالا یا ناتوانی خاصی نداشتند که بخواهیم به صورت رویه درباره آن اظهار نظر داشته باشیم، اما اگر فردی که قصد به دست گرفتن یک پست کلان اداری و اجرایی را دارد، فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد، طبیعی است که نمی تواند تایید شود. اینکه آیا شرایط جسمی در مباحث توانایی های رییس جمهوری مد نظر قرار خواهد گرفت یا خیر، موضوعی است که ممکن است آن را مد نظر قرار دهیم، اما هنوز بحثی درباره آن نشده است.
 
سخنگوی شورای نگهبان درباره فتنه و جریان انحرافی  گفت: درباره مباحث سیاسی در فضای سیاسی و اجتماعی، شورای نگهبان خود را مقید نمی کند به اصطلاحاتی که مطرح شده است طبیعتا گمانه زنی ها، شایعات و القاب سیاسی به افراد در حوادث مختلف در کشور نسبت داده می شود، اینکه تا چه اندازه اینها در شورای نگهبان مد نظر قرار می گیرد، باید در چارچوب قانون عمل کنیم، وظیفه ما این خواهد بود که آیا رفتار افراد و نه رفتار گروهها و جناحها با شرایط مندرج در اصل 115 مطابقت دارد.
 
کدخدایی درباره نامه 100 نماینده برای رد صلاحیت رفسنجانی و مشایی خاطرنشان کرد: این همان پاسخ اول را دارد که چون کشوری آزاد هستیم هر فرد یا گروه اظهار نظر می کند نسبت به افراد، اما شورای نگهبان نمی تواند درباره بررسی صلاحیتها به صحبتهایی توجه کند که برخی از اقشار مردم می گویند، ما باید حجت داشته باشیم نسبت به اعلام نظری که راجع به افراد ثبت نام کننده مطرح می شود، اگر قانون اجازه دهد افراد ثبت نام کنند، و صلاحیت داشته باشند ، اسامی مطرح شده فرقی برای این شورا  ندارد.
 
* کاندیداها باید تمام شرایط را داشته باشند
 
سخنگوی شورای نگهبان در باره امکان تاثیر پست و سمت افراد بر تصمیم شورای نگهبان خاطر نشان کرد: داشتن سمت های مهم و موفقیت در تصدی اینگونه سمت ها می تواند دلیلی بر توانائی افراد حائز این سمت ها برای اداره امور کشورباشد؛ ولی تصدی چنین سمت هائی شرط اصلی نیست بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد به عنوان مثال اگر کسی در مدیریت کشوری فرد توانمندی باشد؛ ولی در مسائل اعتقادی و مبانی جمهوری اسلامی ایران مشکل داشته باشد، طبیعتا در رقابت انتخاباتی نمی تواند حضور داشته باشد؛ لذا نامزدها برای ورود به رقابت انتخاباتی باید همه شرایط لازم را داشته باشند.
 
کدخدایی افزود: اگر یک فرد کارکشته و قوی و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات نامزد شود؛ ولی ایرانی الاصل نباشد هر چند در ایران زندگی کند یا تابعیت جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشد، این فرد هم نمی تواند وارد انتخابات شود. 
 
کدخدایی در باره  نوع نگاه شورای نگهبان به دیدگاه های نامزدها درباره مسائل سیاسی مانند رابطه با آمریکا و برنامه هسته ای ایران، خاطرنشان کرد : این دیدگاه ها ، نظرات نامزدها است و شورای نگهبان مفصلا وارد این مسائل نخواهد شد  ولی اگر فردی سیاست های کلان ایران را قبول داشته باشد ، طبیعتا مورد قبول شورای نگهبان قرار خواهد گرفت ولی اگر سیاست های کلان ایران را قبول نداشته باشد به عنوان مثال معتقد به برخی از اصول قانون اساسی نباشد ، که این امر در تأیید صلاحیت وی مؤثر است .
 
کدخدایی هرنوع تصمیم گیری در شورای نگهبان را در چارچوب قانون عنوان کرد و در باره شایعه تاثیر از سوی مقام ها بر تصمیم های این شورا گفت: حرف و حدیث های بدون مدرک و دلیل در واقع شایعه است. کسانی که به شورای نگهبان ایراد می گیرند، باید قانون اساسی ایران را بررسی کنند .
 
سخنگوی شورای نگهبان افزود: قانون اساسی ایران مبتنی بر نظام دینی مردم سالار است که امور مربوط به رهبری از جمله انتخاب ، استمرار و وظایف و غیره را مشخص کرده است و ساختار و وظایف نهادهای دیگر را نیز تعیین کرده است تا به فعالیت خود بپردازند. آیا اگر نهادی به وظایف خود عمل کند ، این به معنای آنست که این نهاد تابع نظرات یا فشارهای افراد یا مراکز دیگری است ؟  اگر این فرض را بپذیریم ، همه نظامات سیاسی دنیا زیرسؤال خواهند رفت . لذا کسانی که مدعی تأثیر قوای مختلف در شورای نگهبان هستند ، باید مستندات و مدارک خود را ارائه بدهند و بی مدرک و دلیل صحبت نکنند. همچنین قانون اساسی روابط شورای نگهبان با قوای سه گانه و رهبری را مشخص کرده است  و ما براساس این چارچوب حرکت می کنیم .
 
*تاکنون هیچ اسمی به وزارت کشور اعلام نشده است
 
سخنگوی شورای نگهبان در باره وضعیت فعلی بررسی صلاحیت ها در شورا  گفت: بررسی های  این شورا در باره صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد و هنوز هیچ اسمی به وزارت کشور اعلام نشده است.
 
کدخدایی افزود : شورای نگهبان در مهلت قانونی بررسی صلاحیت ها قرار دارد و طبق ماده 57 قانون انتخابات ریاست جمهوری این مهلت 5 روز است و بر اساس تبصره آن 5 روز دیگر هم می توان به این مهلت اضافه کرد. تاروز سه شنبه که پایان این مهلت است امیدواریم بتوانیم وضعیت صلاحیت کاندیداها را به وزارت کشور اعلام کنیم.
 
کدخدایی گفت: عددهایی که در رسانه ها مطرح می شود همه گمانه زنی و شایعه است و من هیچ کدام را تایید نمی‌کنم؛ نسبت به عددها حساسیتی نداریم و معیارهای خاص خود را دنبال می کنیم.
 
کدخدایی با اشاره به اینکه بررسی ها درحال انجام است و پس از پایان کار اسامی توسط وزارت کشور به رسانه های گروهی اعلام خواهد شد ، افزود :  در شورای نگهبان از  12 نفر عضو برای امور این چنینی نیازمند 7 رای است تا صلاحیت یک فرد به رسمیت شناخته شود. اگر بیش از 7 رای به فردی داده شود صلاحیت وی تایید می شود و اگر کمتر از این مقدار باشد به معنای عدم احراز صلاحیت فرد ثبت نام کننده است.
 
سخنگوی شورای نگهبان درباره ساز و کار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها اظهار کرد : اصل 115 قانون اساسی این شرایط را در دو بخش مقرر کرده  که براساس آن این افراد باید از رجال سیاسی و مذهبی باشند و  شرایطی مثل تابعیت جمهوری اسلامی، ایرانی الاصل بودن ، دارای تقوا و امانت و مدیر و مدبر بودن نیز برای آنان ذکر شده است.
 
کدخدایی گفت: در بخش اول مدت‌ها بحث بود که رجال سیاسی و مذهبی به چه کسی اطلاق می شود و آنچه که برداشت عمومی اعضای محترم شورای نگهبان بود این است که شخصیت های برجسته کشوری که در زمینه های مذهبی و سیاسی فعالیت های چشمگیر و ویژگی های بارزی داشته اند و عملکرد آنان به طوری بوده که مردم و افکار عمومی آنها را به عنوان یک شخصیت برجسته سیاسی ومذهبی شناخته باشند. یعنی باید در ترویج اسلام و دین رسمی کشور فعالیت داشته و در مسائل سیاسی نیز همین طور. اگر در این طبقه قرار گیرند شرایط بخش دوم بر آنها تطبیق داده می شود .
 
طبیعتا برای کسانی که سابقه مدیریتی داشته اند ما سوابق آنها را بررسی می کنیم و کسانی هم که دارای این سابقه نیستند بحثی درباره برنامه های آنها خواهیم داشت و شناخت اجمالی شورای نگهبان از این افراد زمینه ای است تا بتوانند درباره آنان ابراز نظر کنند.
 
کدخدایی در باره تعداد نامزدهای مورد نظر برای حضور در انتخابات گفت : برای شورای نگهبان اهمیتی ندارد که چه تعداد ثبت نام می کنند و یا چه تعداد تایید صلاحیت می شوند بلکه معیار اصلی برای این شورا شرایط اصل 115 قانون است و غیر از این محدودیت دیگری نداریم . حتی اگر تعداد به 30 نفر برسد و فرقی نمی کند که تعداد 4 نفر باشد همانطور که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شاهد بودیم.
 
 
منبع: فارس نیوز
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
نظرات بینندگان
انتشار یافته : 4
ناشناس  | ۱۳۹۲ جمعه ۳ خرداد
1
0
پاسخ
آیا فردی که کارمند دولت نباشد نمی تواند رئیس شود؟ آیا بخش خصوصی و افراد خو د ساخته نمی توانند نامزدی در انتخابات داشته باشند؟
captcha
مرتضی  | ۱۳۹۲ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت
2
0
پاسخ
اخوی گرامی آقا محمد .نمی دانم که چند سال داری و آیا بار زندگی به دوشتان هست یا خیر ولی موارد زیر را به سمع ونظرتان می رسانم:
1.آیا همه ملتهای دیگر برده هستند ؟ آیا فکر نمی کنید که باید با فکر و اندیشه و گفتمان بر مشکلات فایق آییم که دنیا با ما نجنگند
2.از قدیمی ها بپرسید که در زمانهای قبلتر مردم به باورهایشان پایبند بودند یا جوانان دهه 70 ؟آیا می دانی چند درصد آنها نماز نمی خوانند (در حکومت اسلامی)
3.من ایرانیم و پیشرفت ایران برایم مایه افتخار و رنج مردمانش غم وقصه .ما باید در همه موارد پیش رویم
4. پیامبر اکرم (ص) حدود یازده سال حکومت اسلامی بر قرار کرد و حکومت کرد .با همه مهربان بود و با همه با هر دیدگاهی مذاکره می کرد و دوست و دشمن جامعه که ایجاد کرده بود میستودند ، کدام یک از کشورها که ما با آنها رابطه داریم به غیر از نفع مادی که از ما می برد با ما رفاقت می کند
5. پس با این بیان شما کل کشورها مزدورند و ظالم و ...
6. بهتر آن است که بدانیم که خدا انسان را در دنیا آفرید تا رشد پیدا کند ،پس این گاهواره باید ساخته شود و همانطور که می دانید فقر که از یک در بیاید دین از در دیگر میرود.
در پایان چون ما مسلمانیم و بهترین دین را داریم باید در تمام موارد اخلاقی ، انسانیت ، ثروت ، علم ،سیاست و... نفر اول باشیم
captcha
محمد . پ  | ۱۳۹۲ سه شنبه ۳۱ ارديبهشت
4
5
پاسخ
آقا مرتضی سئوالات خوبی کردی اما ایکاش سئولات خود را ادامه می دادی مثلا می پرسیدی :
1. گناه ملتی که می خواهد برده نباشد وروی پای خود باستد چیست که این همه جنگ نظامی واقتصادی را به تحمیل می کنند ؟
2. علت مشکلات فرهنگی موجود که حتی این 35 سال انقلاب هم آن را اصلاح نکرده است چیست ؟ آیا آرمانهای متعالی نسل حاضر یا میراث شوم گذشتگان ریشه اصلی آن است ؟
3. پیشرفتی که شما آن را زورکی توصیف کرده اید کجاست و چرا از بیان آن ابا دارید ؟ آیا بالاخره پیشرفت یک کشور پیشرفت نیست ؟ اگر هست باید به آن افتخار کرد یا آنکه ندیده اش گرفت ؟
4. کدام کشور در دنیای واقعی که بر قلب مردم جهان استوار است تاثیر گذار تر است ، ایران یا کشورهای مغضوب غربی ؟
5. براستی کسانی که در سازمانهای بین المللی علیه ایران رای می دهند چه کسانی هستند ؟ منصفان مدافع مظلومین یا مزدوران جیره بگیر که تنها وظیفه آنها حفاظت از منافع ظالمان و ابرقدرتهای جنایتکار است ؟
6. آیا وقت آن نرسیده است از نگاه دنیا طلبانه و ظاهر بینی که مقهور قدرتهای پوشالی است به نگاهی آزادی خواه و حقیقت طلب تغییر نگاه دهیم؟
captcha
مرتضی  | ۱۳۹۲ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت
10
1
پاسخ
سلام و. من به نوبه خودم از شورای نگهبان تشکر میکنم که در قالب قانون پیش می روند ولی مطالبی زیر را بیان می کنم
1. از پیروزی انقلاب نزدیک به 35 سال می گذرد ولی هر چه پیش رفتیم فرهنگمان مشکلدارتر گردید
2. در تمام این مدت همواره در جنگ بودیم (جنگ تحمیلی ،جنگ اقتصادی )
3. پیشرفت کردیم ولی با زور و تنها در برخی موارد به طوری که مانند بدنسازی که فقط با یک دست دمبل بزند
4. با هیچ کشور تاثیرگزار دنیا ارتباط نداریم و بیشتر کشورها علیه ما در سازمان بین الملل رای می دهند
آیا وقت حرکتی نو و تازه نیست آیا زمان تغییر نیست
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر فردی که قصد به دست گرفتن یک پست کلان اداری و اجرایی را دارد، فقط قادر به انجام چند ساعت کار در روز باشد، طبیعی است نمی‌تواند تایید شود. شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ممکن است شرایط جسمی نامزدهای ریاست جمهوری را مورد توجه قرار دهد.
 
آیا در انتخابات شرکت میکنید؟
حتما شرکت میکنم
57%
 
اصلا شرکت نمیکنم
26%
 
بعداز مناظرات تصمیم میگیرم
15%